MENY

Möten, kallelser och protokoll

Sammanträdesdatum

Våren 2024

Sammanträdesdagar under våren

Nämnd

Tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

26

-

29

20

24

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

6

12

9

7

4

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

16

13

19

16

14

18

Omsorgsutskottet(måndagar)

10.00

15

12

18

15

13

17

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

13

19

16

14

18

Sociala myndighetsnämnden(måndagar)

08.00

15

12

18

15

13

17

Byggnadsnämnden (torsdagar)

08.30

25

22

21

25

30

27

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

09-12

-

29

-

4

30

-

Rådet för funktionshindersfrågor KRF

13-15

-

22

-

-

30

-

Kommunala pensionärsrådet KPR

14-16

-

22

-

-

30

-

Näringslivsråd

16.00Kulturråd

15.00Brottsförebyggande rådet

emFolkhälsorådet

emHösten 2024

Sammanträdesdagar under hösten

Nämnd

Tid

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

-

23

21

25

16

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

-

3

153

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

20

10

15

12

10

Omsorgsutskottet (måndagar)

10.00

-

-

9

14

11

-

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

-

10

15

12

10

Sociala myndighetsnämnden (måndagar)

08.00

-

12

9

14

11

16

Byggnadsnämnden (torsdagar)

08.30

-

29

26

31

-

5

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

08.30

-

-

12

10

14

12

Rådet för funktionshindersfrågor KRF

13-15

-

-

26

-

28

-

Kommunala pensionärsrådet KPR

14-16

-

-

26

-

28

-

Näringslivsråd

16.00Kulturråd

15.00Brottsförebyggande rådet

emFolkhälsorådet

emKlicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.

Protokoll

Kallelser