MENY

Möten, kallelser och protokoll

Sammanträdesdatum

Hösten 2022

Sammanträdesdagar under hösten

Nämnd

Tid

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

-

26

24

28

-

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

-

6

4

8

6

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

16

13

18

15

-

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

-

13

18

15

13

Omsorgsutskottet (måndagar)

09.00

-

-

12

17

14

-

Sociala myndighetsnämnden

08.00

-

15

12

17

14

12

Byggnadsnämnden

09.00

-

-

1,29

27

-

8

Brottsförebyggande rådet

13.00Folkhälsorådet
Näringslivsrådet


-

-

-

10

22

-

Våren 2023

Sammanträdesdagar under våren

Nämnd

Tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

20

27

24

29

26

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

3

7

7

4

9

8

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

17

14

14

18

16

13

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

14

14

18

16

13

Omsorgsutskottet (måndagar)

12.00

16

13

13

17

15

12

Sociala myndighetsnämnden

08.00

16

13

13

17

15

12

Byggnadsnämnden

08.30

26

23

23

20

25

29

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

08.30

26

22

22

-

25

-

Rådet för funktionshindersfrågor KRF

13-15Kommunala pensionärsrådet KPR

14-16Näringslivsråd

16.00Kulturråd

15.00Brottsförebyggande rådet

13.00Folkhälsorådet
Hösten 2023

Sammanträdesdagar under hösten

Nämnd

Tid

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

-

25

23

27

-

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

-

5

3

7

5

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

15

12

17

14

12

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

-

12

17

14

12

Omsorgsutskottet (måndagar)

09.00

-

-

11

16

13

-

Sociala myndighetsnämnden

08.00

-

14

11

16

13

11

Byggnadsnämnden

08.30

-

21

28

26

-

7

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

08.30

-

-

14

19

16

13

Rådet för funktionshindersfrågor KRF

13-15Kommunala pensionärsrådet KPR

14-16Näringslivsråd

16.00Kulturråd

15.00Brottsförebyggande rådet

13.00Folkhälsorådet
Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.

Protokoll

Kallelser