Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska fungera som en länk mellan kommunen och näringslivet.

Näringslivsrådets sammansättning

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2019–2022

Ola Wigg, S
Stig Eng, C
Lars Hed, M

Kontakt
Porträttbild på Ingeli Gagner

Näringslivsutvecklare

Ingeli Gagner

070-392 12 60

Skicka ett meddelande till