Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska fungera som en länk mellan kommunen och näringslivet.

Näringslivsrådets sammansättning

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2019–2022

Ola Wigg, S
Stig Eng, C
Lars Hed, M

Kontakt
Siluett av person.

Näringslivsutvecklare

Vakant


Skicka ett meddelande till