Val och valnämnd

Valsedlar - blå, vit och gul

Val till Europaparlamentet

Val till EU-parlamentet sker vart femte år, nästa gång är år 2024.

Allmänna val i Sverige

Vi har allmänna val i Sverige den andra söndagen i september vart fjärde år. Vi väljer då ledamöter till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen.

Nästa gång vi har allmänna val i Sverige är år 2022.

Valresultatet från den 9 september 2018

Folkomröstning

En folkomröstning kan vara allmän för hela landet eller lokal, och är alltid rådgivande. Det slutgiltiga beslutet efter en folkomröstning fattas alltid av de folkvalda ledamöterna i riksdagen eller kommunfullmäktige.

Allmän folkomröstning

Riksdagen kan besluta om att genomföra folkomröstning i hela landet antingen i samband med ett allmänt val eller vid annan tidpunkt mellan de ordinarie valdagarna.

Lokal folkomröstning

Kommunen kan besluta om att genomföra en lokal folkomröstning i en viss fråga, som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om.

Mer information om val i Sverige

Valmyndigheten

SKR Sveriges kommuner och regioner

EU-upplysningen

  •  

Information på andra språk

Kontakt

Valnämndens ordförande

Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt

Håkan Westberg, 070-229 08 20