Val och valnämnd

Valsedlar - blå, vit och gul

Val till Europaparlamentet

Val till EU-parlamentet sker vart femte år, nästa gång är år 2024.

Allmänna val i Sverige

Vi har allmänna val i Sverige den andra söndagen i september vart fjärde år. Vi väljer då ledamöter till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen.

Nästa gång vi har allmänna val i Sverige är år 2022.

Folkomröstning

En folkomröstning kan vara allmän för hela landet eller lokal, och är alltid rådgivande. Det slutgiltiga beslutet efter en folkomröstning fattas alltid av de folkvalda ledamöterna i riksdagen eller kommunfullmäktige.

Allmän folkomröstning

Riksdagen kan besluta om att genomföra folkomröstning i hela landet antingen i samband med ett allmänt val eller vid annan tidpunkt mellan de ordinarie valdagarna.

Lokal folkomröstning

Kommunen kan besluta om att genomföra en lokal folkomröstning i en viss fråga, som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om.

Kontakt

Valnämndens ordförande

Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt

Håkan Westberg, 070-229 08 20

Övriga sidor under val och valnämnd