MENY

Val och valnämnd

Valmyndighetens logotyp.

Vi har allmänna val i Sverige den andra söndagen i september vart fjärde år. Vi väljer då ledamöter till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen.

Nästa gång vi har allmänna val i Sverige är 2026.

Val till Europaparlamentet

Val till EU-parlamentet sker vart femte år, nästa gång är år 2024.

Folkomröstning

En folkomröstning kan vara allmän för hela landet eller lokal, och är alltid rådgivande. Det slutgiltiga beslutet efter en folkomröstning fattas alltid av de folkvalda ledamöterna i riksdagen eller kommunfullmäktige.

Den som är svensk medborgare och som uppnått 18 års ålder senast på valdagen får rösta i valen till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Medborgare i EU-länderna samt medborgare i Norge eller Island får rösta i valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om de är folkbokförda i Sverige.

Övriga utländska medborgare får rösta i valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om de varit i Sverige tre år i följd före valet.

Antal röstberättigade i Nordanstig vid valet i juni 2024

Valdistrikt

Röstberättigade

Hassela–Älgered

986

Bergsjö

1 768

Gnarp

1 690

Jättendal–Stocka–Strömsbruk

1 367

Harmånger–Ilsbo

1 460

Hela kommunen

7 271

Röstkort skickas ut till alla röstberättigade.

Röstkort krävs för att kunna förtidsrösta.

På röstkortet framgår vilka val du är röstberättigad till, vilken vallokal du ska rösta i på valdagen samt närliggande lokaler för förtidsröstning.

Om du inte fått något röstkort eller förlorat det kan kommunen utfärda ett s.k. dubblettröstkort. Ring i så fall 0652-361 57 så kan du hämta det dagen därpå. Du kan även erhålla ett dubblettröstkort från valmyndigheten.

Valsedlar vid allmänna val finns i tre färger
– en färg för varje val

  • Gul = val till riksdagen
  • Vit = val till kommunfullmäktige
  • Blå = val till regionfullmäktige 

Det finns tre olika typer av valsedlar för varje färg

  • Partimarkerade valsedlar har endast ett partinamn förtryckt.
  • Namnvalsedlar har både ett partinamn och ett antal personnamn på kandidater förtryckta
  • Blanka valsedlar där du själv kan fylla i ett namn på ett parti, eller använda nar du vill "rösta blankt"

Valsedlar vid EU-val och folkomröstningar

När det bara är ett val som ska genomföras används bara en färg på valsedlarna.

Att rösta på ett parti

Huvudprincipen är att man röstar på ett parti. Du väljer en valsedel med det partinamn du vill rösta på. Det finns två ollika typer av valsedlar med förtryckt partinamn. En med namn på kandidater och en med bara partibeteckningen. Du kan även skriva dit partibeteckningen på en blank valsedel.

Att personrösta

Partierna har nominerat vissa kandidater som partiet vill ska bli valda. Från och med valet 1998 finns möjlighet att påverka vilken av kandidaterna man som väljare vill ska bli vald i första hand, genom att avge en så kallad personröst.

På namnvalsedlarna finns en ruta framför varje kandidat. Om man vill personrösta sätter man ett kryss framför det namn man helst vill ska bli vald. Man får bara sätta kryss för en person. Om man kryssar för mer än ett namn på valsedeln kommer den enbart att räknas som en röst på partiet.

Under valdagen kan man rösta personligen i den vallokal som finns angiven på röstkortet.

I vallokalen visar du fram ditt röstkort för en av valförrättarna (för att kontrollera att du är i rätt vallokal).

I vallokalen finns väl avskiljda valsedelsställ med valsedlar för alla tre valen, där väljer du de du vill rösta på.

Du får sedan ett, två eller tre valkuvert beroende på hur många val du får rösta i.

Valsedeln får inte vikas och endast en valsedel får läggas i respektive kuvert. Din röst kan annars bli ogiltig.

Valkuverten lämnar du sedan till valförrättare som dels markerar i röstlängden att du röstar och dels placerar dina valkuvert i valurnan. I samband med överlämnandet av valkuverten visar du upp ditt röstkort samt en giltig legitimationshandling (körkort, ID, eller liknande).

Vid röstning i så kallad röstmottagningslokal lämnar du även röstkortet till valförrättaren som placerar det i ett så kallat fönsterkuvert tillsammans med dina lämnade valkuvert. Detta skickas sedan till det valdistrikt där du är mantalsskriven. Även här ska du visa upp en giltig legitimationshandling.

Kontakt

Valnämndens ordförande
Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt
Håkan Westberg, 070-229 08 20

Övriga sidor under val och valnämnd