Trafik och infrastruktur

De större vägarna i kommunen ansvarar Trafikverket för, medan de mindre vägarna har vägföreningar eller vägsamfälligheter ansvar för.

Infrastruktur och miljöutveckling ansvarar för underhåll av gång- och cykelvägar, gatubelysning, pendlarparkeringarna i Gnarp och Jättendal och lokala trafikföreskrifter i tätorterna Bergsjö, Gnarp och Hassela.

Prenumerera på information från Trafik och infrastruktur
Hantera prenumeration