MENY

Trafik och infrastruktur

Infrastruktur och miljöutveckling ansvarar för underhåll av gång- och cykelvägar, gatubelysning, pendlarparkeringarna i Gnarp och Jättendal och lokala trafikföreskrifter i tätorterna Bergsjö, Gnarp och Hassela. De större vägarna ansvarar Trafikverket för.