MENY

Brottsförebyggande rådet

I vår kommun är brottsförebyggande arbete en viktig framgångsfaktor för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i.

Brå- och folkhälsorådet upphörde 4 april 2022 och delades då upp i två råd; Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet.

Brottsförebyggande rådet har till uppgift att utveckla samverkan mellan kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter.

Rådet ska också driva det viktiga arbetet med att förebygga brott i kommunen för att öka tryggheten.

Politiker 2023-01-01–2026-12-31

Monica Olsson, S, ordförande
Elis LIndberg, M, vice ordförande
John Henric Bornemann, C

Övriga

Johannes Persson, kommunpolis
Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare
Laila Hellberg, alkohol- och tobakshandläggare, tillsyn
Catarina Westrin, enhetschef hälsocentralen i Bergsjö
Thomas Larsson, utbildningschef
Kristina Norberg, enhetschef barn- och elevhälsan
Marie Barton, tf.rektor för IM programmet HUFB (Hälsinglands utbildningsförbund)
Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
Alexandra Forslund, verksamhetschef tillväxt och service
Anna Maria Landewall Norfall, trygghets- och folkhälsostrateg

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14
anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till