MENY

Kommunstyrelsen KS

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningsarbetet och ansvarar för genomförande av de politiska beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Man kan säga att kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens intressen. Det är kommunstyrelsen som bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2023-2026

1 januari 2023 – 31 december 2026

Ledamöter

Ola Wigg, S, ordförande
Stefan Nybom, S
Sigbritt Persson, S
Lena Svensson, S
Lars Hed, M, 1:e vice ordförande
Michael Wallin, M
Tor Tolander, M
Andreas Högdahl, NoP, 2:e vice ordförande
Stig Eng, C
Carina Ohlson, C
Petter Bykvist, V
Eva Mossberg, SD
Eva Andersson, SD

Ersättare

Anette Nybom, S
Oskar Lundin, S
Maria Hammarberg, S
Magnus Willing, S
Alexander Faxby, S
Lars-Ove Gradin, S
Daniel Gunsth, S
Lena Lindblom, M
Berit Broberg Larsson, M
Tua Eurén, M
Magnus Sjöbom, M
Per-Ola Wadin, L
Johan Persson, C
Lisa Bergman Östman, C
Ulrika Sandberg, V
Anders Gillgren, V
Stefan Bergh, NoP
Kajsa Andersson, NoP
Jessica Olsson, SD
vakant, SD
Patric Jonsson, KD

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Porträttbild av kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg.

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Kommunstyrelsen

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03
eva.engstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till