Kommunstyrelsen KS

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Man kan säga att kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens intressen. Det är kommunstyrelsen som bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningsarbetet och ansvarar för genomförande av de politiska beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Ola Wigg, S
Anette Nybom, S
Kent Hammarström, S
Sven-Erik Sjölund, S
Stig Eng, C
Carina Ohlson, C
Andreas Högdahl, NoP
Tor Tolander, M
Ulrika Jonsäll, V
Magdalena Fagerhov, KD
Per-Ola Wadin, L
Sandra Bjelkelöv, SD
Johan Norrby, SD

Ersättare

Sigbritt Persson, S
Erik Eriksson Neu, S
Lena Svensson, S
Stefan Nybom, S
Daniel Gunsth, S
Magnus Willing, S
Lars Svensson, S
Britt Sjöberg, S
Oskar Lundin, S
Lisa Bergman Östman, C
Per-Åke Kardell, C
Lars-Ove Gradin, C
Johan Åkerlund, C
Stefan Bergh, NoP
Tua Eurén, M
Lars Hed, M
Michael Wallin, M
Patric Jonsson, KD
Petter Bykvist, V
Per Dahlström, V
Peter Åström, L
Anneli Åkerlund, M
Eva Andersson, SD
Suzanne Unosson-Hedberg, SD
Ann-Sofie Lind, SD
Camilla Wrangfalk, SD

Kontakt

Sekreterare i Kommunstyrelsen

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunalråd

Ola Wigg, S

0652-361 96

073-041 67 81

Skicka ett meddelande till