Kommunstyrelsen KS

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Man kan säga att kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens intressen. Det är kommunstyrelsen som bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningsarbetet och ansvarar för genomförande av de politiska beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Ola Wigg, S, ordförande
Anette Nybom, S
Kent Hammarström, S
Sven-Erik Sjölund, S
Stig Eng, C, 1:e vice ordförande
Carina Ohlson, C
Andreas Högdahl, NoP
Tor Tolander, M
Petter Bykvist, V, 2:e vice ordförande
Magdalena Fagerhov, KD
Per-Ola Wadin, L
Sandra Bjelkelöv, SD
Johan Norrby, (-)

Ersättare

Sigbritt Persson, S
Sandra Jonsson, S
Lena Svensson, S
Stefan Nybom, S
Daniel Gunsth, S
Magnus Willing, S
Lars Olov Svensson, S
Torsten Berg, S
Oskar Lundin, S
Lisa Bergman Östman, C
Johan Persson, C
John Henric Bornemann, C
Johan Åkerlund, C
Stefan Bergh, NoP
Tua Eurén, M
Lars Hed, M
Michael Wallin, M
Lina Lindgren, M
Patric Jonsson, KD
Ulrika Sandberg, V
Petra Modée, V
Peter Åström, L
Eva Andersson, SD
Monika Brykner, SD
Ann-Sofie Lind, SD
Mikael Brykner, SD

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Porträttbild på Ola Wigg

Kommunalråd

Ola Wigg, S

0652-361 96

073-041 67 81

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Kommunstyrelsen

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till