Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet är en instans för ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och olika handikappsorganisationer. Kommunstyrelsen utser ordförande och minst ytterligare en ledamot i rådet. Rådet ska hålla minst fyra sammanträden per år.

Rådet för funktionshindersfrågor består av representanter från:

Afasiförbundet
De Handikappades Riksförbund, DHR
Diabetesföreningen
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar i norra Hälsingland, IFS
Synskadades Riksförbund, SRF
Hörselskadades förening

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2019-2022

Carina Ohlson, C, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Elisabeth Westrin, M

Kontakt

Sekreterare

Porträttbild på Ulf Friberg

Utskottsekreterare/utredare

Ulf Friberg

0652-360 74

Skicka ett meddelande till