MENY

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet är en instans för ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och olika handikappsorganisationer. Kommunstyrelsen utser ordförande och minst ytterligare en ledamot i rådet. Rådet ska hålla minst fyra sammanträden per år.

Rådet för funktionshindersfrågor består av representanter från:

Afasiförbundet
De Handikappades Riksförbund, DHR
Diabetesföreningen
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar i norra Hälsingland, IFS
Synskadades Riksförbund, SRF
Hörselskadades förening

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2023-2026

Stefan Nybom, S, ordförande
Sigbritt Persson, S, 1:e vice ordförande
Ida Ornkham, V

Kontakt

Sekreterare

Porträttbild på Henrik Kjölstad

Nämndsekreterare/Utredare
Henrik Kjölstad

0652-361 34

Skicka ett meddelande till