MENY

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet är en instans för ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och olika funktionshindersorganisationer. Kommunstyrelsen utser ordförande och minst ytterligare en ledamot i rådet. Rådet ska hålla minst fyra sammanträden per år.

Rådet för funktionshindersfrågor består av representanter från:

Afasiförbundet
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR
Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig
Föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, FUB
Hörselskadades förening, HRF
Neuroförbundet
Reumatikerförbundet
Synskadades Riksförbund, SRF

samt av kommunstyrelsen utsedda ledamöter 2023-2026

Stefan Nybom, S, ordförande
Sigbritt Persson, S, 1:e vice ordförande
Ida Ornkham, V

Kallelser

Kontakt

Sekreterare

Porträttbild på Henrik Kjölstad

Nämndsekreterare/Utredare
Henrik Kjölstad

0652-361 34
henrik.kjolstad@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till