MENY

Kommunfullmäktige KF

Kommunfullmäktige, KF, är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om kommunal service, hur den ska finansieras och följas upp. Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor

  • Kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi – budget, skattesats och avgifter i kommunal service
  • kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer
  • att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och utskotten
  • att välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Val till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Varje plats i fullmäktige kallas mandat och antalet mandat fördelas mellan partierna i proportion till valresultatet. Valet sker samtdigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara något av följande

  • Svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
  • Medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
  • Medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.
  • Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Nordanstigs kommun styrs mandatperioden 2023-2026 av Socialdemokraterna (9 mandat), Moderaterna (6 mandat) och Liberalerna (1 mandat).

Allmänhetens frågestund

Fullmäktige har punkten "Allmänhetens frågestund" på alla sina sammanträden.

Om du har någon fråga till fullmäktige kan du skicka den senast fem dagar före sammanträdet till

Nordanstigs kommun
Eva Engström
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Har du frågor om Allmänhetens frågestund?

Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

Förtroendevalda i kommunfullmäktige okt 2022 – okt 2026

15 oktober 2022 – 14 oktober 2026

Ledamöter

Lars Hed, M
Tor Tolander, M
Michael Wallin, M
Susanne Henriksson- Lundberg, M
Mårten Westergren, M, 1:e vice ordförande
Lina Lindgren, M

Carina Ohlson, C
Stig Eng, C
Lisa Bergman Östman, C

Per-Ola Wadin, L

Patric Jonsson, KD

Ola Wigg, S
Kent Hammarström, S, ordförande
Sigbritt Persson, S
Stefan Nybom, S
Maria Hammarberg, S
Oskar Lundin, S
Anette Nybom, S
Daniel Gunsth, S
Lars-Ove Gradin, S

Petter Bykvist, V
Ulrika Sandberg, V
Petra Modeé, V, 2:e vice ordförande

Eva Mossberg, SD
Eva Andersson, SD
Ann-Sofie Lind, SD
Leif Söderlund, SD
Göran Persson, SD

Stefan Bergh, NoP
Helena Andersson, NoP
Andreas Högdahl, NoP

Ersättare

Magnus Sjöbom, M
Tua Eurén, M
Mattias Eklund, M

Per-Åke Kardell, C
John Henric Bornemann, C

Peter Åström, L
vakant, L

Victor Gbadegbe, KD
Julia Jonsson, KD

Lena Svensson, S
Magnus Willing, S
Monica Olsson, S
Tony Erixon, S
Helena Westberg, S

Anette Forslin, V
Ulla Nilsson, V

vakant, SD
vakant, SD
vakant, SD

Tina Torstensson, NoP
Johan Norrby, NoP

Här hittar du länkar till de sändningar som ligger på youtube. Klicka på årtalet så hittar du länkar till respektive sammanträde.

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Porträttbild av en man med skägg.

Kent Hammarström, S

kent.hammarstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Siluett av person.

Mårten Westergren, M

marten.westergren@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Porträttbild på Petra Modée

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Kommunfullmäktige

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03
eva.engstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till