Kommunfullmäktige KF

Kommunfullmäktige, KF, är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om kommunal service, hur den ska finansieras och följas upp. Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor

  • Kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi – budget, skattesats och avgifter i kommunal service
  • kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer
  • att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och utskotten
  • att välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Val till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Varje plats i fullmäktige kallas mandat och antalet mandat fördelas mellan partierna i proportion till valresultatet. Valet sker samtdigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara något av följande

  • Svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
  • Medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
  • Medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.
  • Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Nordanstigs kommun styrs mandatperioden 2019–2022 av Socialdemokraterna (10 mandat) och Centerpartiet (5 mandat) i valteknisk samverkan med Nordanstigspartiet.se (1 mandat).

Allmänhetens frågestund

Fullmäktige har punkten "Allmänhetens frågestund" på alla sina sammanträden.

Om du har någon fråga till fullmäktige kan du skicka den senast fem dagar före sammanträdet till

Nordanstigs kommun
Eva Engström
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Har du frågor om Allmänhetens frågestund?

Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

Förtroendevalda i kommunfullmäktige okt -18 – okt 2022

15 oktober 2018 – 14 oktober 2022

Ledamöter

Tor Tolander, M
Lars Hed, M
Daniel Arenholm, M
Michael Wallin, M

Lisa Bergman Östman, C
Stig Eng, C
Carina Ohlson, C
Edvin Östlund-Quist, C,
Lars-Ove Gradin, C, 1:e vice ordförande

Per-Ola Wadin, L

Magdalena Fagerhov, KD
Patric Jonsson, KD

Kent Hammarström, S
Ola Wigg, S
Anette Nybom, S
Erik Eriksson Neu, S
Sigbritt Persson, S
Mandy Eriksson Neu, S
Sven-Erik Sjölund, S
Carin Walldin, S, ordförande
Oskar Lundin, S

Petra Modeé, V, 2:e vice ordförande
Petter Bykvist, V
Göra Thybäck, V

Sandra Bjelkelöv, SD
Johan Norrby, SD
Per Persson, SD
Göran Persson, SD
Eva Andersson, SD

Stefan Bergh, NoP

Lana Molberg, (-)

Ersättare

Annelie Åkerlund, M
Tua Eurén, M

Anders Broberg, C
Sven Åke Eriksson, C
Johan Åkerlund, C

Anna Sundin, L
Peter Åström, L

Victor Gbadegbe, KD
Eva Åkerblom, KD

Magnus Willing, S
Daniel Gunsth, S
Ali Abdirashid, S
Lars Olov Svensson, S
vakant, S

vakant, V
Hanna Vennberg Tolander, V

Daniel Jabbari, SD
vakant, SD
vakant, SD

Helena Andersson, NoP
Andreas Högdahl, NoP

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Porträttbild på Carin Walldin

Carin Walldin, S


Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges vice ordförande

Siluett av person.

Lars-Ove Gradin, C


Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

Porträttbild på Petra Modée

Petra Modée, V


Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Kommunfullmäktige

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till