Kommunfullmäktige KF

Kommunfullmäktige, KF, är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om kommunal service, hur den ska finansieras och följas upp. Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor

  • Kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi – budget, skattesats och avgifter i kommunal service
  • kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer
  • att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och utskotten
  • att välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Val till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Varje plats i fullmäktige kallas mandat och antalet mandat fördelas mellan partierna i proportion till valresultatet. Valet sker samtdigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara något av följande

  • Svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
  • Medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
  • Medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.
  • Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Allmänhetens frågestund

Fullmäktige har punkten "Allmänhetens frågestund" på alla sina sammanträden.

Om du har någon fråga till fullmäktige kan du skicka den senast fem dagar före sammanträdet till

Nordanstigs kommun
Eva Engström
Box 56
829 21 Bergsjö

Har du frågor om Allmänhetens frågestund?

Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

Webbsändning av kommunfullmäktige

Förtroendevalda i kommunfullmäktige okt -18 – okt 2022

15 oktober 2018 – 14 oktober 2022

Ledamöter

Tor Tolander, M
Lars Hed, M
Daniel Arenholm, M
Michael Wallin, M

Lisa Bergman Östman, C
Stig Eng, C
Carina Ohlson, C
Pernilla Kardell, C, 1:e vice ordförande
Lars-Ove Gradin, C

Per-Ola Wadin, L

Magdalena Fagerhov, KD
Patric Jonsson, KD

Kent Hammarström, S
Ola Wigg, S
Anette Nybom, S
Erik Eriksson Neu, S
Sigbritt Persson, S
Britt Sjöberg, S
Sven-Erik Sjölund, S
Karin Walldin, S, Ordförande
Oskar Lundin, S
Lana Molberg, (-)

Petra Modeé, V, 2:e vice ordförande
Petter Bykvist, V
Ulrika Jonsäll, V

Sandra Bjelkelöv, SD
Johan Norrby, SD
Susanne Unosson-Hedberg, SD
Ann-Sofiie Lind, SD
Göran Persson, SD

Stefan Bergh, NoP

Ersättare

Annelie Åkerlund, M
Tua Eurén, M

Per-Åke Kardell, C
Edvin Östlund Quist, C
Ann-Britt Kardell, C

Anna Sundin, L
Peter Åström, L

Victor Gbadegbe, KD
Eva Åkerblom, KD

Christoffer Johansson, S
Mandy Eriksson Neu, S
Magnus Willing, S
Daniel Gunsth, S
Ali Abdirashid, S

Göran Thybäck, V
Anette Nilsson, V

Per Persson, SD
Marika Löf, SD
Jan-Ola Hall, SD

Helena Andersson, NoP
Andreas Högdahl, NoP

Kontakt

Sekreterare i Kommunfullmäktige

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges ordförande

Karin Walldin, S


Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges vice ordförande

Pernilla Kardell, C

 

Skicka ett meddelande till

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

Petra Modée, V


Skicka ett meddelande till