MENY

Fullmäktigeberedning för demokrati

Fullmäktigeberedning för demokrati består av elva ledamöter och åtta ersättare.

Förtroendevalda i Fullmäktigeberedning för demokrati 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Carin Walldin, S, ordförande
Sven-Åke Eriksson, C, vice ordförande
Petra Modée, V
Ola Wigg, S
Stig Eng, C
Helena Andersson, NoP
Tua Eurén, M
Petter Bykvist, V
Magdalena Fagerhov, KD
Per-Ola Wadin, L
Sandra Bjelkelöv, SD

Ersättare

Sigbritt Persson, S
Lisa Bergman Östman, C
Natrix Öjemark, C
Lars Hed, M
Göran Thybäck, V
Patric Jonsson, KD
Peter Åström, L
Eva Andersson, SD

Kontakt

Fullmäktigeberedning för demokratis ordförande

Siluett av person.

Kent Hammarström, S


Skicka ett meddelande till

Sekreterare i fullmäktigeberedning för demokrati

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till