Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Omsorgsutskottets verksamhetsområde omfattar vård och omsorg om äldre och funktionshindrade samt arbetsmarknad.

Förtroendevalda i omsorgsutskottet 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Carina Ohlson, C, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Stefan Nybom, S
Patric Jonsson, KD
Sandra Bjelkelöv, SD

Ersättare

Johan Åkerlund, C
Lena Svensson, S
Andreas Högdahl, NoP
Ulrika Sandberg, V
Peter Åström, L

Kontakt

Omsorgsutskottets ordförande

Porträttbild på Carina Ohlson

Carina Ohlson, C

073-078 53 85

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Omsorgsutskottet

Porträttbild på Henrik Kjölstad

Nämndsekreterare/Utredare
Henrik Kjölstad

0652-361 34

Skicka ett meddelande till