MENY

Pensionärsrådet

Rådet är en instans för ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och olika pensionärsorganisationer. Kommunstyrelsen utser ordförande och minst en ytterligare ledamot i rådet. Rådet ska hålla minst fyra sammanträden per år.

Pensionärsrådet består av representanter från:

  • Pensionärernas Riksorganisation, PRO
  • Sveriges Pensionärsförbund, SPF
  • Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG
  • Svenska Kommunal Pensionärers Förbund, SKPF

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2023-2026

Stefan Nybom, S, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Helena Andersson, NoP

Kontakt

Sekreterare

Porträttbild på Henrik Kjölstad

Nämndsekreterare/Utredare
Henrik Kjölstad

0652-361 34
henrik.kjolstad@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till