Pensionärsrådet

Rådet är en instans för ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och olika pensionärsorganisationer. Kommunstyrelsen utser ordförande och minst en ytterligare ledamot i rådet. Rådet ska hålla minst fyra sammanträden per år.

Pensionärsrådet består av representanter från:

  • Pensionärernas Riksorganisation, PRO
  • Sveriges Pensionärsförbund, SPF
  • Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG
  • Svenska Kommunal Pensionärers Förbund, SKPF

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2019-2022

Carina Ohlson, C, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Elisabeth Westrin, M
Kontakt

Sekreterare

Porträttbild på Ulf Friberg

Utskottsekreterare/utredare

Ulf Friberg

0652-360 74

Skicka ett meddelande till