MENY

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats nordanstig.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Verktyg för kontroll av tillgänglighet på vår webbplats nordanstig.se

Vi använder publiceringsverktyget Sitevision som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi är medvetna om att vi förnärvarande inte har lyckats uppfylla alla kriterier i tillgänglighetslagstiftningen.

  • Pdf:er är inte tillgängliga
  • Det finns bilder med text på bild
  • Vi har ingen syntolkning av filmer
  • Det finns inget separat ljudspår som presenterar information motsvarande videoinnehållet
  • Livesändning av kommunfullmäktige är inte textad
  • Ljudeffekter och musik är inte beskrivna
  • Arbete med att göra våra e-tjänster tillgängliga pågår

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så fort det är möjligt.

Oskäligt betungande anpassning

Nordanstigs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Livetextning sker inte av videosändningar från Nordanstigs kommuns fullmäktigesammanträden.
  • Vi har ingen syntolkning av filmer.
  • Det finns inget separat ljudspår som presenterar information motsvarande videoinnehållet

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nordanstig.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss genom att mejla till webbredaktionen@nordanstig.se eller genom att fylla i kontaktformuläret här nedanför. Du kan också ringa växeln på 0652-360 00 och fråga efter webbredaktionen.
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nordanstig.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 oktober 2022.