Byggnadsnämnden BN

Här hittar du byggnadsnämndens kallelser, protokoll och vilka som är förtroendevalda. Byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Byggnadsnämnden fattar beslut i frågor som rör myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen.

Förtroendevalda i byggnadsnämnden 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Daniel Gunsth, S, Ordförande
Johan Persson, C, vice ordförande
Lars Hed, M
Peter Åström, L
Bengt-Ola Olsson, S

Ersättare

Anders Engström, S
Rolf Colling, C
Ulla Nilsson, V
Börje Holm, S
Johan Norrby, (-)

Kontakt

Ordförande i byggnadsnämnden

Porträttbild på Daniel Gunsth

Daniel Gunsth, S

070-544 97 97

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i byggnadsnämnden

Porträttbild på Ulf Friberg

Utskottsekreterare/utredare

Ulf Friberg

0652-360 74

Skicka ett meddelande till