MENY

Synpunkter och frågor

Tack för att du kommer med synpunkter och frågor om våra verksamheter och vår service!

Här kan du ge förslag, beröm, klagomål eller andra synpunkter.

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss, de gör att vi kan förbättra våra verksamheter.

Så här fungerar det

Du skickar in dina synpunkter via någon av de tre områdena socialtjänsten, vård- och omsorg eller övriga verksamheter.

Stöd och omsorg

Din inskickade synpunkt går till ansvariga inom respektive område där.

Patientnämnden

Om du är missnöjd med något som du har varit med om i kommunens hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren i kommunen eller patientnämnden.

Patientnämnden har avtal med alla kommuner i Gävleborg och tar alltså emot synpunkter på den vård och omsorg som bedrivs i kommunala boenden och hemsjukvård i länet.

Du kan vända dig till patientnämnden för att anmäla problem som har drabbat dig som patient eller anhörig i mötet med vården.
Tjänstepersonerna i patientnämndens förvaltning kan också informera om rättigheter, ge råd samt hjälpa till att reda ut frågor kring något som du har varit med om i vården.

Medicinska bedömningar görs inte av patientnämnden.
Patientnämnden och dess förvaltning har tystnadsplikt.
All service är kostnadsfri.

Övriga verksamheter

Din inskickade synpunkt går till kommunens e-postlåda där det registreras i diariet och sedan skickas vidare till berörd verksamhet.

Så här fungerar det

Du skickar in dina uppgifter genom att fylla i formuläret. Dina uppgifter kommer sedan till kommunens e-postlåda där det registreras i diariet och sedan skickas vidare till berörd enhet eller verksamhet som ansvarar för frågan.

Får jag svar?

Ja, du får svar under förutsättning att du anger namn, adress, telefon eller e-post. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet – allmän handling

När du skickar en synpunkt till kommunen blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Vi hanterar inte synpunkter som rör regioner, statliga myndigheter, privata företag, gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller friskolor.

De synpunkter du skickar in här ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut.
Vår information om hur du gör för att överklaga ett myndighetsbeslut.