MENY

Kommun och politik

Brev till kommunen är allmän handling – tänk på att korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Brev som skickas till tjänstemän eller förtroendevalda i ärenden som rör kommunala frågor är allmän handling.