MENY

Kommun och politik

Hur styrs kommunen? Vilka är de förtroendevalda?
Här hittar du kallelser och protokoll för de politiska mötena.

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen (KS) har den ledande rollen.

Brev till kommunen är allmän handling

Tänk på att korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Brev som skickas till tjänstemän eller förtroendevalda i ärenden som rör kommunala frågor är allmän handling.

Prenumerera på information från Kommun och politik