Ledningsutskottet

Ledningsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Förtroendevalda i ledningsutskottet 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Stig Eng, C, ordförande
Ola Wigg, S, vice ordförande
Sigbritt Persson, S
Per-Ola Wadin, L
Tor Tolander, M

Ersättare

Per-Åke Kardell, C
Kent Hammarström, S
Lars Svensson, S
Per Dahlström, V
Sandra Bjelkelöv, SD

Kontakt

Ledningsutskottets ordförande

Porträttbild på Stig Eng

Stig Eng, C

0652-361 05

070-397 63 23

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Ledningsutskottet

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till