MENY

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ledningsutskottets verksamhetsområde omfattar näringslivsfrämjande åtgärder, teknik och hållbarhet, infrastruktur, kommunikationer och andra kommunövergripande strategiska funktioner samt kultur.

Förtroendevalda i ledningsutskottet 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Stig Eng, C, ordförande
Ola Wigg, S, vice ordförande
Sigbritt Persson, S
Per-Ola Wadin, L
Tor Tolander, M

Ersättare

Johan Persson, C
Kent Hammarström, S
Lars Olov Svensson, S
Petra Modée, V
Sandra Bjelkelöv, SD

Kontakt

Ledningsutskottets ordförande

Porträttbild på Stig Eng

Stig Eng, C

0652-361 05

070-397 63 23

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Ledningsutskottet

Porträttbild på Eva-Lisa Järvinen

Utskottsekreterare/kommunjurist

Eva-Lisa Järvinen

0652-360 50

Skicka ett meddelande till