MENY

Ledningsutskottet

Ledningsutskottets verksamhetsområde omfattar näringslivsfrämjande åtgärder, teknik och hållbarhet, infrastruktur, kommunikationer och andra kommunövergripande strategiska funktioner samt kultur.

Förtroendevalda i ledningsutskottet 2023–2026

1 januari 2023 – 31 december 2026

Ledamöter

Lars Hed, M, ordförande
Ola Wigg, S, vice ordförande
Michael Wallin, M
Sigbritt Persson, S
Stig Eng, C
Petter Bykvist, V
Eva Andersson, SD

Ersättare

Per-Ola Wadin, L
Stefan Bergh, NoP

Kontakt

Ledningsutskottets ordförande

En man i kavaj mot ljus bakgrund.

Skicka ett meddelande till

Ledningsutskottets 1:e vice ordförande

Porträttbild av kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg.

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Ledningsutskottet

Porträttbild på Eva-Lisa Järvinen

Utskottsekreterare/kommunjurist

Eva-Lisa Järvinen

0652-360 50
eva-lisa.jarvinen@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till