Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Utbildningsutskottets verksamhetsområde omfattar utbildning och bibliotek.

Förtroendevalda i utbildningsutskottet 2019-2022

1 januari 2019 – 31 december 2022

Ledamöter

Anette Nybom, S, ordförande
Lisa Bergman Östman, C, vice ordförande
Stefan Berg, NoP
Petter Bykvist, V
Mikael Wallin, M

Ersättare

Kent Hammarström, S
Lars-Ove Gradin, C
Sven-Erik Sjölund, S
Patric Jonsson, KD
Eva Andersson, SD

Kontakt

Utbildningsutskottets ordförande

Porträttbild på Anette Nybom

Anette Nybom, S

 

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Utbildningsutskottet

Porträttbild på Helena Björk

Skolskjutssamordnare

Helena Van Brakel

0652-361 70

Skicka ett meddelande till