MENY

Organisation

Kommunen styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige.

Kommunen är den organisation som driver och förvaltar den kommunala verksamheten i Nordanstig. Den politiska styrningen sker genom kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott, nämnder och genom bolagens styrelser. Förvaltningen består av en enda där alla kommunens medarbetare, oavsett verksamhet, är anställda.

En kvinna i förgrunden, i bakgrunden pågår ett sammanträde. I mitten syns en play-symbol.

Politisk organisation

Politiska organisationen i Nordanstig Kommunfullmäktige Revision Fullmäktigeberedning för demokrati Valnämnden Byggnadsnämnden Sociala myndighetsnämnden Kommunstyrelsen Ledningsutskottet Omsorgsutskottet Utbildningsutskottet Kommunstyrelsens rådgivande organ bolag

Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisation i Nordanstig Kommunstyrelseförvaltning Stab Tillväxt och service Stöd och omsorg Barn och utbildning Ekonomi och utveckling