Organisation

Kommunen styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Kommunen är den organisation som driver och förvaltar den kommunala verksamheten i Nordanstig. Den politiska styrningen sker genom kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott, nämnder och genom bolagens styrelser. Förvaltningen består av en enda där alla kommunens medarbetare, oavsett verksamhet, är anställda.