E-tjänster och blanketter

Områdesvis fördelning blanketter och eller e-tjänster

Fakturera oss elektroniskt med svefaktura

Uppgifter för registrering av fakturamottagare via VAN-leverantörerFakturamottagare

Företagsnamn

Nordanstigs kommun

Organisationsnummer

212000-2312

Kontaktperson


0652-360 00 växel

ekonomi@nordanstig.se

Partsuppgifter


E-fakturaadress alt 1. *

2120002312

E-fakturaadress alt 2. *

7362120002313

Operatör

Tieto Sverige (TIETOSE)

* I första hand ska organisationsnummer användas som partsadress (alt 1). För fakturautställare med IT-system som kräver en GLN kan denna användas (alt 2).

Socialtjänst

God man eller förvaltare