MENY

E-tjänster och blanketter

Områdesvis fördelning blanketter och eller e-tjänster

Marklov

Skicka e-faktura till Nordanstigs kommun

Vi tar emot e-faktura via Peppol-nätverket eller via VAN-leverantör.

PEPPOL-id 0007:2120002312

VAN-operatör Tieto Sverige (TIETOSE)
VAN-adress alt 1 2120002312
VAN-adress alt 2 GLN = 7362120002313

Organisationsnummer 212000-2312

OBS! Viktigt att fakturan innehåller rätt referens. Om du behöver hjälp med en referens kontaktar du beställaren.

För mer information eller frågor kontakta ekonomienheten 0652-360 00, växel eller på ekonomi@nordanstig.se