MENY

Livsmedelsstrategi

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi

Vi har anpassat Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi utifrån kommunens förutsättningar. Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2022 och utgör en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning. För att få en bild av nuläget av livsmedelsproduktionen i kommunen, genomfördes en förstudie tillsammans med Region Gävleborg, Matvärden, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun. Syftet var att få ett så bra underlag som möjligt inför framtagande av Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi.

Kartläggning/förstudie kommuner i samverkan livsmedelsstrategin , 4.7 MB.

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi , 1.1 MB.

Den svenska livsmedelsstrategins målbild är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når de svenska miljökvalitetsmålen. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har det övergripande målet att öka den lokala livsmedelsproduktionen för att uppnå en högre sysselsättning, ett rikare odlingslandskap och en lägre sårbarhet i en situation av kris.

En livsmedelsstrategi för Sverige – på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi – på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.