MENY

Kris och säkerhet

Vid en allvarlig händelse eller krissituation i vår kommun, till exempel en större olycka, brand eller svår storm kommer vi att lämna användbar information här och i nyhetsflödet på nordanstig.se. Även kommunens officiella Facebooksida används då i dialogen med medborgarna.

Innehåll i krislåda: tändstickor, konserv. havregryn, värmeljus, vattendunk.

Några användbara nummer och webbplatser för olika situationer:

112 – Nödnummer – akuta nödsituationer. Polis, brand och ambulans

SOS Alarm Länk till annan webbplats., i nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö. Här når du ambulans, läkare, räddningstjänst, polis och socialjour

113 13 – Nationellt informationsnummer om olyckor och kriser

Information om olyckor och kriser. På 113 13 Länk till annan webbplats. kan du både få information och lämna information.

114 14 – Polisen, ej nödsituation (även tipstelefon)

Alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser kan anmälas på 114 14 Länk till annan webbplats..

1177 – Sjukvårdsrådgivning

Dygnet runt kan Vårdguiden Länk till annan webbplats. ge sjukvårdsrådgivning på webb och telefon.

010-456 67 00 – Giftinformationscentralen

Vid frågor om akuta förgiftningar. Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats. svarar dygnet runt, året om. Vid fara för liv, ring 112.

116 000 – Journummer för försvunna barn

EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn

116 111 – BRIS
Stöd och hjälp för unga

Socialjouren – när socialtjänsten har stängt

026-10 02 25 Socialjouren i Gävleborg

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, akut logi eller andra akuta situationer, exempelvis vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren finns till för alla medborgare, oavsett ålder.

08-702 16 80 – Jourhavande medmänniska