MENY

Undersökningar

Medborgarnas förväntningar på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten ökar och detta ställer högre krav på kommunerna.

Utveckling ställer nya krav på kommunen. Krav som i ökad utsträckning innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de tjänster som vi tillhandahåller.

För att hela tiden utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service sker utvärderingar.