MENY

Nytt särskilt boende i Bergsjö

Våren 2026 ska ett nytt särskilt boende stå klart i Bergsjö. Byggnaden uppförs direkt väster om Sörgården och får fem våningar med 96 platser och generösa gemensamma utrymmen.

" "

Bild: Lindh Arkitektur

Förslaget till nytt boende i Bergsjö har tagits fram av upphandlingskonsult och arkitekter specialiserade på lokaler för vård av äldre. Materialen är genomgående av hög kvalitet för både trivsel och lägre underhållskostnader. Fasaden i rött tegel får ornamenteringar, bland annat runt fönstren. De inre snickerierna är i tålig ljus ek.

Interiört har inspiration i flera fall hämtats från hälsingegårdarna vad gäller både form och färg. Tapetmönster och schabloner, bland annat i vissa tak, ska göra att husets äldre känner igen sig.

Trivseln för de boende och arbetsmiljön för våra medarbetare har styrt utformingen och för att verksamheten ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

Projektet faser:

Våren 2023

Förberedelsefas för upphandling med bland annat detaljerad inriktning på husets konstruktion och funktion. Det har handlat om allt från ventilation till vilka golv som är bäst.

Juni 2023

Detaljplanearbete. Väntas pågå till och med januari 2024.

Juli 2023

Förannonsering med prekvalificering.

September 2023

Kommunfullmäktige beslutar om en investering på maximalt 356 miljoner kronor.

Oktober 2023

Entreprenaden ut på upphandling.

December 2023 – januari 2024

Tilldelning av entreprenad.

Våren 2024

Bygget av nytt särskilt boende startar.

April 2026

Vi planerar just nu för färdigställande 1 april 2026.

" "

Bild: Lindh Arkitektur

" "

Bild: Lindh Arkitektur

Bild: Lindh Arkitektur