MENY

Rökfritt Sverige

Rökfritt Sverige 2025

Strategin Tobacco Endgame innebär ett perspektivskifte som bidrar till ett ökat fokus på kraftfulla åtgärder för ett minskat tobaksbruk.

I Sverige har Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja, tagit initiativ till strategin “Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025”, vilket bygger på att regeringen under 2014–2017 fattade ett principiellt beslut om ett måldatum 2025. Målet innebär att rökningen ska ha minskat till mindre än 5 procent hos den vuxna befolkningen. Förutsättningen är att målet åtföljs av en handlingsplan som omfattar implementering av tobakspreventionens breda åtgärder. I det här skedet omfattar det inte det tobaksförebyggande arbetet gällande snuset.

Att ställa sig bakom Tobacco Endgame-strategin innebär att man säger ja till följande tre punkter.

  • Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksförebyggande strategin.
  • Vi stödjer principen att ett årtal ska precisera när rökning ska vara kraftfullt begränsat, mindre än fem procent.
  • Vi stödjer en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut med den inriktningen.

Nordanstigs kommun var 2017 den första kommunen i regionen att skriva på för ett Rökfritt Sverige 2025. Kommunen har utifrån den nationella och regionala ANDT- strategin tagit fram ett lokalt drogpolitiskt handlingsprogram. Hälsa på lika villkor undersökningen visar att ca 7% i Nordanstig hos den vuxna befolkningen röker dagligen och en nedåtgående trend.

Stapeldiagram.

Från årskurs 6- 9 jobbar folkhälsosamordnare och skolsköterska tillsammans med elever och föräldrar med Tobaksfri Duo. Det är en förebyggande metod där eleven skriver på ett kontrakt med en tobaksfri vuxen. Kontrakten förnyas varje år och gäller till det år man går ut årskurs 9.

Som arbetsgivare tillämpar Nordanstigs kommun rökfri arbetstid, ett beslut som togs av kommunfullmäktige i december 2017.

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14
anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till