Kommunarkiv

Vårt arkiv finns i kommunhuset i Bergsjö och är öppet för alla. De handlingar som finns där återspeglar händelser och förändringar i samhället och den kommunala verksamheten från 1800-talet till i dag.

Kommunarkivet förvarar och vårdar arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter, ger service till allmänheten samt lämnar ut handlingar som efterfrågas av privatpersoner och forskare.
Kommunens arkiv måste bevaras och hållas tillgängliga för allmänhetens insyn, för handläggning av olika frågor, för att säkerställa rättsliga förhållanden samt för den framtida forskningen och det nationella kulturarvet. Denna verksamhet regleras av kommunens arkivreglemente.

Kommunarkivet omfattar förutom Nordanstigs kommuns handlingar från 1974 även arkiv från Bergsjö, Gnarps, Harmångers, Hassela, Ilsbo och Jättendals kommuner.
1862 års kommunreform innebar ett skiljande mellan den kyrkliga och borgerliga kommunen och de flesta av våra äldsta handlingar är protokoll från kommunalstämma och kommunalnämnd från 1863. Vi har dock enstaka ännu äldre handlingar, de äldsta från 1716.
Harmångers, Ilsbo och Jättendals kommuner bildade 1952 Harmångers kommun som tillsammans med Bergsjö, Gnarps och Hassela kommuner bildade Nordanstigs kommun 1974.

Du är välkommen att ställa frågor och besöka oss, det finns möjlighet att få kopior på arkivhandlingar och i regel kan vi ordna plats i kommunhuset för att sitta och studera arkivhandlingar. Det är önskvärt om du innan meddelar dessa önskemål i så god tid som möjligt.Arkivbildare

Tid

Bergsjö kommun

1716 – 1973

Gnarps kommun

1816 – 1973

Harmångers kommun

1769 – 1973

Hassela kommun

1842 – 1973

Ilsbo kommun

1866 – 1973

Jättendals kommun

1844 – 1973

Samarbetsnämnden i Bergsjöblocket

1963 – 1972

Sammanläggningsdelegerade i Bergsjö kommunblock

1973

Stiftelsen Ersk-Matsgården

1973 – 1996

Älvåsens Fritidsanläggningar AB

1978 – 1986

Nordanstigs Bygg- och Mark AB

1990 – 1994

Nordanstigs Fastighets AB

1980 – 1994

Föreningen Nordanstigs Hälsocentral och Nordanstigshälsan AB

1978 – 2001

Kommunalförbundet för anordnande av hem för kroniskt sjuka i Bergsjö (Bergsjö sjukhem)

1937 – 1982

Kontakt
Porträttbild på Monica Enros

Registrator,
arkivhandläggare och handläggare

Monica Enros

0652-361 57

Skicka ett meddelande till