MENY

Kommunarkiv

Vårt arkiv finns i kommunhuset i Bergsjö och är öppet för alla. De handlingar som finns där återspeglar händelser och förändringar i samhället och den kommunala verksamheten från 1800-talet till i dag.

Kommunarkivet förvarar och vårdar arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter, ger service till allmänheten samt lämnar ut handlingar som efterfrågas av privatpersoner och forskare.
Kommunens arkiv måste bevaras och hållas tillgängliga för allmänhetens insyn, för handläggning av olika frågor, för att säkerställa rättsliga förhållanden samt för den framtida forskningen och det nationella kulturarvet. Denna verksamhet regleras av kommunens arkivreglemente.

Kommunarkivet omfattar förutom Nordanstigs kommuns handlingar från 1974 även arkiv från Bergsjö, Gnarps, Harmångers, Hassela, Ilsbo och Jättendals kommuner.
1862 års kommunreform innebar ett skiljande mellan den kyrkliga och borgerliga kommunen och de flesta av våra äldsta handlingar är protokoll från kommunalstämma och kommunalnämnd från 1863. Vi har dock enstaka ännu äldre handlingar, de äldsta från 1716.
Harmångers, Ilsbo och Jättendals kommuner bildade 1952 Harmångers kommun som tillsammans med Bergsjö, Gnarps och Hassela kommuner bildade Nordanstigs kommun 1974.

Du är välkommen att ställa frågor och besöka oss, det finns möjlighet att få kopior på arkivhandlingar och i regel kan vi ordna plats i kommunhuset för att sitta och studera arkivhandlingar. Det är önskvärt om du innan meddelar dessa önskemål i så god tid som möjligt.

Arkivbildare

1716 – 1973 Bergsjö kommun
1816 – 1973 Gnarps kommun
1769 – 1973 Harmångers kommun
1842 – 1973 Hassela kommun
1866 – 1973 Ilsbo kommun
1844 – 1973 Jättendals kommun
1963 – 1972 Samarbetsnämnden i Bergsjöblocket
1973 Sammanläggningsdelegerade i Bergsjö kommunblock
1973 – 1996 Stiftelsen Ersk-Matsgården
1978 – 1986 Älvåsens Fritidsanläggningar AB
1990 – 1994 Nordanstigs Bygg- och Mark AB
1980 – 1994 Nordanstigs Fastighets AB
1978 – 2001 Föreningen Nordanstigs Hälsocentral och Nordanstigshälsan AB
1937 – 1982 Kommunalförbundet för anordnande av hem för kroniskt sjuka i Bergsjö (Bergsjö sjukhem)

Kontakt
Porträttbild på Monica Enros

Registrator,
arkivhandläggare och handläggare

Monica Enros

0652-361 57
monica.enros@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till