MENY

Ny idrottshall i Bergsjö

Planeringen inför en ny fullstor idrottshall i Bergsjö pågår och i början av maj 2023 inleddes upphandling av entreprenör för bygget. I och med den nya hallen får Bergsjö och kommuninvånarna tillgång till en A–B-hall, det vill säga en större och en mindre hall, vilket ökar möjligheterna för bland annat cupverksamhet.

Kollage från olika håll av en planerad idrottshall.

Så här är det tänkt att Bergsjös nya idrottshall ska se ut när den är färdig. Illustration: FE Arkitekter

Den nya hallen blir 20 gånger 40 meter och dockas ihop med den befintliga hallen och simhallen vid Bergsjö skola. Det gör hallen lättillgänglig för skolans elever.

I den nya idrottshallen byggs fyra nya omklädningsrum med duschar där besökarna kan duscha enskilt. Även omklädning kan ske enskilt.

Bygget har upphandlats och genomförs som utförandeentreprenad där kommunen ansvarar för projekteringen och entreprenören Rekab Entreprenad AB för utförandet av bygget. Byggkostnaden beräknas till 43,4 miljoner kronor

Här uppdateras läget i projektet löpande

Fasad- och anslutningsarbeten på nya idrottshallen

(2024-04-19) Bygget av den nya idrottshallen följer schemat och planeringen, och ligger just nu bara några dagar efter tidsmässigt. Fasaden färdigställs och får träpanel monterad. Invändigt sker också arbeten. Lokalen värms av pelletspanna till dess att hallen kan anslutas till fjärrvärmenätet.

Under vecka 16 har takbesiktning genomförts och kontroll av diffusionsspärr görs samma vecka i enlighet med kontrollplanen. Veckan därpå monteras glasfasaden som vetter mot skolan.

På andra sidan byggnaden pågår grävning och inkoppling av vatten och avlopp. Ledningar för fjärrvärme har dragits till platsen och ansluts senare i korsningen Hundskinnsvägen och Bållebergsvägen.

Nya byggkranar och stommontaget i gång

(2024-01-18) Den fasta byggkranen är ersatt av två mobila kranar. En används till stommontage av hallen och en till montering av mellanbjälklag till omklädningsdelen.

Bygget pågår parallellt på både hall och omklädningsdel. Stommontaget beräknas pågå till vecka 5. Takstolar levereras vecka 4 och monters därefter. Sedan följer montage av takplåten. Tillverkning av väggelementen till hallen görs på plats.

Många transporter av tung trafik går till och från bygget under den här perioden.

Trots snö och kyla ligger bygget av hallen ligger i fas med tidplanen. Omklädningsdelen ligger däremot lite efter på grund av vädret.

Nu startar gjutning av betongplattan

(2023-11-13) Byggkranen är på plats och gjutning av stora hallens platta pågår under hela veckan. Plattan gjuts i två etapper, därefter påbörjas arbeten med kantbalkar.

Schaktning och markarbete startar för den del som ska innehålla omklädningsrum och entré. Delen byggs ihop med den befintliga idrotts- och simhallen. Gjutning av den mindre plattan sker senare.

Inom kort startar också grävning och framdragning av vatten och avlopp. Dragning sker genom förskolan Stora Bålles gård. Förskolan kompenseras temporärt med utrymmen på baksidan. Efter att idrottshallsbygget är klart återställs den ordinarie gården.

Bygget går för fullt och följer tidplanen och den nya hallens limträstomme planeras att resas under januari.

Schaktarbetena är i gång

(2023-09-25) Schaktning och markarbete pågår för fullt och följer tidplanen. Genom området finns en fiberledning som nu läggs om. Inom kort startar grävning och framdragning av vatten och avlopp. Dragning sker genom förskolan Stora Bålles gård. Förskolan kompenseras med nya utrymmen på baksidan. Efter att idrottshallsbygget är klart återställs den ordinarie gården. Stora Bålles utomhusområde utökas därmed.

Limträstommen till den nya hallen är under projektering och produktion och kommer att levereras färdig till byggplatsen. Gjutning av betongplatta sker under tidig höst och därefter reses stommen.

Berörda träffas varje måndag för avstämning. Bland andra medverkar vår projektledare, entreprenören, representanter för skolan och skyddsombud.

Informationsträff för allmänheten

(2023-08-18) Intresserade inbjuds till informationsträff 5 september 2023 där mer information om projektet presenteras. Byggledare från Rekab Entreprenad och kommunens projektledare svarar på frågor. Rektorerna för Bergsjö skola och förskolan deltar också.

Tid: Tisdag 5 september klockan 18.00
Plats: Matsalen, Bergsjö skola

Förberedelser för byggstart

(2023-08-18) Under vecka 34 avverkas träd och platsen förbereds. När avverkningen är genomförd börjar entreprenören Rekab Entreprenad AB stängsla in delar av skolområdet för att ingen ska komma in där det ska bli byggområde.

Bara byggnadsarbetare får vistas på byggområdet. Alla elever informeras om reglerna för att bygget ska vara säkert för alla. Vårdnadshavare som har barn på Bergsjö skola, Lönnbergskolan eller Bållebergets förskola får information via Unikum.

Finansiering och tilldelning av bygguppdrag

(2023-07-10) Kommunfullmäktige tilldelade vid ett nyinsatt sammanträde 3,4 miljoner kronor extra till bygget av den nya idrottshallen i Bergsjö. Sammanträdet mitt i semestern genomfördes för att det efterlängtade projektet inte ska tappa fart. Fullmäktiges politiker var helt eniga om att öka tilldelningen som i ett tidigare beslut var satt till 40 miljoner kronor.

Under upphandlingen inkom fyra anbud mellan 43,4 och 49 miljoner kronor. Vinnande anbud lämnades av Rekab Entreprenad AB i Sundsvall.

Flygfoto med inritad vy med platsen för ny idrottshall i Bergsjö.

Kartbild över den nya idrottshallens placering på skolområdet. Illustration: FE Arkitekter

Kontakt
Porträttbild på Aron Nilsson.

Byggprojektledare

Aron Nilsson

0652-362 67
aron.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till