Försäkringar

Val av vilka försäkringsbolag kommunen ska använda sig av sker genom upphandling.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nordanstigs kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffat heltid — dygnet runt för barn och ungdomar 0–19 år folkbokförda i kommunen inklusive inskrivna IM-elever som fyllt 19 år.
 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/vistelsetid för arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller enligt SOL. Försäkringen är tecknad i

Protector
Försäkringsnr 397576-4.1
Avtalstid 20190101 - 20191231 

Skadeanmälan gör du på Protectors webbplats. Klicka på Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall.

För frågor kontakta Protector Försäkring
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00

Kontakt

Försäkringsansvarig i kommunen

Ekonom

Marianne Unborg

0652-361 52

Skicka ett meddelande till