Förvaltning

I förvaltningen arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Kommunhuset i Bergsjö

I vår kommun har vi en förvaltning; kommunstyrelseförvaltningen. Under förvaltningen har vi verksamhetsområden

 • Stab (kommunledningskontoret)
 • Barn och utbildning
 • Tillväxt och service
 • Social omsorg
 • Vård och omsorg

Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. Hela förvaltningen leds av kommunchefen som också leder Staben.

Stab har det ledande och sammanhållande ansvaret. Här finns också gemensamma funktioner för hela kommunkoncernen.

 • Dataskyddsombud
 • Digitaliseringsstrateg
 • Ekonomienheten
 • HR/Personalenheten
 • Kansli- och kommunikationsenheten
 • Näringslivsenheten
 • Utvecklingsenheten

Barn och utbildning

 • Barn- och elevhälsa
 • Bibliotek
 • Fritidshem
 • Förskola
 • Grundskola
 • Särskola

Tillväxt och service

 • Avfall och återvinning
 • Kost och städ
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Teknik och hållbarhet
 • Transport och bilpool

Social omsorg

 • Arbete och försörjning
 • Barn och familj
 • Vuxenstöd och funktionshinder

Vård och omsorg

 • Anhörigstöd
 • Boendesamordnare
 • Daglig verksamhet
 • Dagverksamhet äldreomsorgen
 • Gruppboende
 • Hemsjukvård
 • Hemtjänst
 • Kontaktfamiljer
 • Kontaktpersoner
 • Korttidsvistelse
 • Korttidsboende
 • Ledsagare
 • Nattpatrull
 • Omsorgen om funktionshindrade
 • Personligt ombud
 • Psykosocialt boendestöd
 • Rehabverksamhet
 • Sjuksköterskeorganisation
 • Särskilt boende
Kontakt
Porträttbild på Erik Hedlund

Kommunchef

Erik Hedlund

0652-360 89

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson
0652-361 13

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Hans-Åke Oxelhöjd

Verksamhetschef
Tillväxt och service

0652-361 68

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Karin Henningsson

tf. Socialchef

Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Karin Henningsson

Vård- och omsorgschef
Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till