MENY

Förvaltning

I förvaltningen arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Tegel- och träbyggnad bakom en häck med ölandstok. Kommunhuset i Bergsjö.

I vår kommun har vi en förvaltning; kommunstyrelseförvaltningen. Under förvaltningen har vi verksamhetsområden

 • Stab (kommunledningskontoret)
 • Barn och utbildning
 • Tillväxt och service
 • Stöd och omsorg

Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. Hela förvaltningen leds av kommunchefen som också leder Staben.

Stab

Staben har det ledande och sammanhållande ansvaret. Här finns också gemensamma funktioner för hela kommunkoncernen.

 • Kommunchef – Erik Hedlund
 • Dataskyddsombud – Benny Sundholm
 • It- och digitaliseringsstrateg – Tobias Mangseth
 • HR/Personalenheten – Maritta Rudh, personalchef
 • Kansli och kommunikation – Lars Larsson, kommunikationschef
 • Näringsliv och turism – Jenny Norberg, enhetschef
 • Ekonomi och utveckling– Björn Hylenius, ekonomichef
 • Kommunsekreterare, Eva Engström
 • Sekreterare ledningsutskottet och jurist, Eva-Lisa Järvinen
 • Sekreterare omsorgsutskottet, Henrik Kjölstad

Barn och utbildning

Tillväxt och service

Stöd och omsorg

Karin Henningsson, verksamhetschef
Fredrik Westin, biträdande verksamhetschef

Samordningsenheten

Gunilla Voxlin, enhetschef

Stödområde 1

Arbete och försörjning

Bente Sandström, enhetschef

Vuxenstöd och funktionshinder

Kristina Ersson, enhetschef

Barn och familj

Anna-Lena Borg Engberg, enhetschef

Omsorgen för funktionshinder

Susanne Pettersson, enhetschef

Fredrik Westin, bitr. verksamhetschef stöd och omsorg

Stödområde 2

Tua Eurén, enhetschef

Helene Söderlund, enhetschef

Stödområde 3

Susanna Bertils, enhetschef

Monika Högdahl, enhetschef

Katarina Lindberg, enhetschef

Jessica Fernström, enhetschef

Stödområde 4

Maria Myhrer, enhetschef

Maria Myhrer, enhetschef

Kontakt
Porträttbild på Erik Hedlund

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Per Dahlström

Tf. utbildningschef

Per Dahlström
0652-361 13, 070-281 72 83
per.dahlstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

 • Ingen giltig användare vald.
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Karin Henningsson

Verksamhetschef stöd och omsorg
Karin Henningsson

0652-361 64
karin.henningsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild av en man.

Biträdande verksamhetschef stöd och omsorg

Fredrik Westin

0652-361 77
fredrik.westin@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till