MENY

Förvaltning

I förvaltningen arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Kommunhuset i Bergsjö

I vår kommun har vi en förvaltning; kommunstyrelseförvaltningen. Under förvaltningen har vi verksamhetsområden

 • Stab (kommunledningskontoret)
 • Barn och utbildning
 • Tillväxt och service
 • Stöd och omsorg

Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. Hela förvaltningen leds av kommunchefen som också leder Staben.

Stab har det ledande och sammanhållande ansvaret. Här finns också gemensamma funktioner för hela kommunkoncernen.

 • Dataskyddsombud – Benny Sundholm
 • Digitaliseringsstrateg – Morgan Norell
 • HR/Personalenheten – Maritta Rudh, personalchef
 • Kansli och kommunikation – Lars Larsson, kommunikationschef
 • Näringsliv, turism och upphandling – Mia Järliden, näringslivschef
 • Ekonomi och utveckling – Björn Hylenius, ekonomichef
 • Kommunsekreterare, Eva Engström
 • Sekreterare ledningsutskottet, Eva-Lisa Järvinen
 • Sekreterare omsorgsutskottet, Henrik Kjölstad

Barn och utbildning

Tillväxt och service

 • Avfall och återvinning – Jimmy Nilsson, enhetschef
 • Kost och städ – Anna-Karin Benett, enhetschef och Signhild Edström, kost- och städchef
 • Kultur och fritid – Hans-Åke Oxelhöjd
 • Samhällsbyggnad – Douglas Helsing, enhetschef(föräldraledig)
  Anna Hesselgren-Heijbel, tf. enhetschef
 • Teknik och hållbarhet – Anna Hesselgren-Heijbel, tf. enhetschef
 • Transport och bilpool – Marie Forsström, enhetschef

Stöd och omsorg

Karin Henningsson, verksamhetschef
Fredrik Westin, biträdande verksamhetschef

Samordningsenheten

Gunilla Voxlin, enhetschef

Stödområde 1

Arbete och försörjning

Bente Sandström, enhetschef

Vuxenstöd och funktionshinder

Kristina Ersson, enhetschef

Barn och familj

Anna-Lena Borg Engberg, enhetschef

Omsorgen för funktionshinder

Susanne Pettersson, enhetschef

Marie Åberg-Elfgren, enhetschef

Sigrun Mårtensson, enhetschef

Stödområde 2

Tua Eurén, enhetschef

Helene Söderlund, enhetschef

Stödområde 3

Susanna Bertils, enhetschef

Sofia Hellgren, enhetschef

Katarina Lindberg, enhetschef

Jessica Fernström, enhetschef

Stödområde 4

Maria Myhrer och Caroline Svensson, enhetschefer

Kontakt
Porträttbild på Erik Hedlund

Kommunchef

Erik Hedlund

0652-360 89

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson
0652-361 13

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Erik Hedlund

tf. Verksamhetschef
Tillväxt och service

0652-360 89

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Karin Henningsson

Verksamhetschef stöd och omsorg
Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Biträdande verksamhetschef stöd och omsorg

Fredrik Westin

0652-361 77

Skicka ett meddelande till