Förvaltning

I förvaltningen arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Kommunhuset i Bergsjö

I vår kommun har vi en förvaltning; kommunstyrelseförvaltningen. Under förvaltningen har vi verksamhetsområden

 • Stab (kommunledningskontoret)
 • Barn och utbildning
 • Samhällsutveckling och kommunikation
 • Social omsorg
 • Teknik och hållbarhet
 • Vård- och omsorg

Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef. Hela förvaltningen leds av kommunchefen som också leder Staben.

Stab har det ledande och sammanhållande ansvaret. Här finns också gemensamma funktioner för hela kommunkoncernen.

 • Ekonomienheten
 • IT-strateg
 • Kvalitet- och utvecklingsenheten
 • Personalenheten

Barn och utbildning

 • Bibliotek
 • Elevhälsa
 • Fritidshem
 • Förskola
 • Grundskola
 • Särskola

Samhällsutveckling och kommunikation

 • Kansli och kommunikation
 • Näringsliv och Turism
 • Plan och Bygg

Teknik och hållbarhet

Social omsorg

 • Alkoholhandläggning
 • Arbetsmarknad och intregration
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Individ- och familjeomsorg för vuxna och barn
 • Försörjningsstöd
 • Öppenvård

Vård- och omsorg

 • Anhörigstöd
 • Bemanningsenhet
 • Boendesamordnare
 • Daglig verksamhet
 • Dagverksamhet äldreomsorgen
 • Gruppboende
 • Hemsjukvård
 • Hemtjänst
 • Kontaktfamiljer
 • Kontaktpersoner
 • Korttidsvistelse
 • Korttidsboende
 • Ledsagare
 • Nattpatrull
 • Omsorgen om funktionshindrade
 • Personligt ombud
 • Psykosocialt boendestöd
 • Rehabverksamhet
 • Sjuksköterskeorganisation
 • Särskilt boende
Kontakt

Kommunchef

Fredrik Pahlberg

0652-361 01

Skicka ett meddelande till

Utbildningschef

Eva Fors
0652-362 22

Skicka ett meddelande till

tf. Verksamhetschef
Teknik och hållbarhet

Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till

Verksamhetschef
Samhällsutveckling och kommunikation

0652-361 68

Skicka ett meddelande till

Socialchef

Kristina Berglund

0652-368 22

Skicka ett meddelande till

Vård- och omsorgschef
Malin Rutström

0652-361 28

Skicka ett meddelande till