Jobba och pendla

Varje dag pendlar många till sina arbetsplatser i kommunen, ungefär lika många pendlar till jobb på annan ort men har valt att bo i vår kommun.

Foto: Ulf Borin

Nordanstigs kommun ligger nästan mitt i Sverige och genomkorsas av E4 och Ostkustbanan. Längst i öster ligger havet och ungefär fem mil inåt landet hittar du Hassela Ski Resort med alpin skidåkning och de djupa skogarna.

Trafikverket projekterar för ny mötesfri E4 mellan Kongberget och Gnarp, med planerad byggstart 2022 och vägen ska vara öppnad 2025. Parallellt pågår planeringen för nya Ostkustbanan (OKB) och dubbelspår. I OKB-projektet finns i dag inget beslut om byggstart.

Kommunen är bland annat känd för sitt livaktiga näringsliv med framför allt många småföretag.