MENY

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Flaggor för Sveriges fem nationella minoriteter.

Minoritetsveckan i Gävleborg 2–8 oktober 2023

Detta händer under Minoritetsveckan i Nordanstig

Föreläsning: Middagsbergets, Dellenbygdens och Bergsjös samer

Forskaren Peter Ericson föreläser om samisk historia med nedslag i Nordanstig.
När: Tisdag 3 oktober kl. 18.00
Var:
Bergsjögården (biosalongen).
Vi bjuder på fika.

Föreläsning: Skogsfinnar i Nordanstig

Lokalhistorikern Anders Thyr berättar om skogsfinnar i Nordanstig.
När: Tisdag 3 oktober kl. 19.30
Var:
Bergsjögården (biosalongen)
Vi bjuder på fika.

Samråd: Vilka behov finns bland minoriteter i vår kommun?

Vi bjuder in till samråd för att ta reda på vilka behov som finns bland minoriteter i vår kommun. Vi vänder oss till dig som bor i Nordanstigs kommun och identifierar dig som tillhörande en av Sveriges fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Samrådet inleds med en kort information om syftet med samrådet och Minoritetslagen.
När: Onsdag 4 oktober kl. 18.00–19.00
Var:
Bergsjögården (lilla salen)
Har du inte möjlighet att delta i samrådet på plats eller redan nu har idéer och synpunkter så kan du mejla dina tankar till folkhalsa@nordanstig.se

Filmvisning med fri entré: Sameblod

"Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala historia, om hemhörighet och utanförskap, hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till viktiga samtal om individuell och nationell historieskrivning."
När: Onsdag 4 oktober kl. 19.00–21.00
Var:
Bergsjögården (biosalongen)

Föreläsning: En samisk resa genom generationer

Micke Löfdahl bor i Hassela och har samiska rötter. Han berättar om sin samiska resa genom generationerna. Föreläsningen kommer att beröra identitet, språk, jakt, fiske och renskötsel.
När: Torsdag 5 oktober kl. 17.00
Var:
Hassela bibliotek

Utställning: ”Unga romska röster”

Rollup-utställningen "Unga romska röster" belyser viktiga frågor om hur romska ungdomar själva beskriver sin situation och vilka problembilder som kan skönjas utifrån deras erfarenheter av skola, arbete och fritid. Utställningen är ett resultat av ett samarbete mellan Sundsvalls museum och Sundsvalls kommuns samordnare för nationella minoriteter.
När: 25 september till 13 oktober
Var:
Bergsjö bibliotek

Digital tipspromenad: Xrundan med minoritetstema

Hela veckan finns möjlighet att gå någon av kommunens Xrundor, digitala tipspromenader, och svara på frågor kopplade till nationella minoriteter. I slutet av veckan lottas vinnare bland de som deltagit.

Minoritetsveckan i Gävleborg 2023 är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, länets kommuner, organisationer och civilsamhället.

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. I Sverige finns det fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska (samtliga varieteter).

Minoriteternas rättigheter är fastställda i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen gäller i hela Sverige och alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Samerna har dessutom status som urfolk. Målet med minoritetslagen är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.

Alla kommuner och regioner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Allas lika värde är en grundläggande värdering som ska genomsyra arbetet i Nordanstigs kommun. De nationella minoriteternas rättigheter är en del i Nordanstigs kommuns arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. Nordanstigs kommun ingår dock inte i ett förvaltningsområde. På minoritet.se kan du se vilka kommuner som gör det.

Var och en får själv välja om hen identifierar sig som nationell minoritet. Detta kallas självidentifikationsprincipen. Det innebär också att alla som anser sig tillhöra en nationell minoritet har tillgång till de rättigheter som föreskrivs i lagen om nationella minoriteter.

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Tryggets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till