Revisorer

Kommunens verksamhet granskas av revisorer. De ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Revisorerna granskar varje år nämnder, utskott och kommunstyrelsen och deras underlag är grunden till kommunfullmäktiges årliga ansvarsprövning.

Revisorerna ska vara politiskt oberoende och får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen.

Kontaktuppgifter revisorer 2019–2022

Pär Westberg, ordförande
par.westberg@nordanstig.se

Barbro Walldin, vice ordförande
barbro.walldin@nordanstig.se

Michael Gradin
michael.gradin@nordanstig.se

Anders Gillgren
anders.gillgren2@nordanstig.se

Eva Nilsson
eva.nilsson@nordanstig.se