MENY

Revisorer

Kommunens verksamhet granskas av revisorer. De ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Revisorerna granskar varje år nämnder, utskott och kommunstyrelsen och deras underlag är grunden till kommunfullmäktiges årliga ansvarsprövning. Revisorerna är också lekmannarevisorer i kommunens helägda och delägda bolag.

Revisorerna ska vara politiskt oberoende och får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen.

Revisorerna biträds av sakkunniga revisorer, vilka förnärvarande är från PWC. 

Kontaktuppgifter revisorer 2023–2026

Pär Westberg, partilös, ordförande
par.westberg@nordanstig.se

Barbro Walldin, C
barbro.walldin@nordanstig.se

Eva Nilsson, S
eva.nilsson@nordanstig.se

Bernt Larsson, NoP
bernt.larsson@nordanstig.se

Alf Bohlin, partilös
alf.bohlin@nordanstig.se