EPC-projektet

Energibesparingsprojektet, även kallat EPC, är ett fyraårigt projekt som ske ge en omfattande energieffektivisering av kommunens byggnader och bostäder.

Bild på ett tak och en skorsten på ett trevåningshus i Bergsjö.

Effektivare styrning av värme och ventilation i kommunens alla fastigheter ska ge lägre kostnader och bättre inomhusmiljö.

Åtgärderna innebär också förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, elever, boende och andra som vistas i lokalerna, samtidigt som energi- och driftskostnaderna blir lägre. Investeringen uppgår till 88 miljoner kronor och finansieras med de besparingar i driftskostnader som åtgärden innebär. I och med effektiviseringarna kommer vi att bättre kunna efterleva de krav som myndigheter ställer.

Effektiviseringsåtgärderna omfattar bland annat belysning, ventilation, styrning och reglering samt i viss mån tilläggsisolering av fastigheter. EPC-projektet är ett stort steg på vägen mot att nå våra framtida energi- och klimatmål.

Vår upphandlade entreprenör Caverion har inför åtgärderna genomfört en grundlig energianalys av fastigheterna. Projektet ska vara genomfört 2023.

Kommunala Nordanstigs Bostäder AB ingår också i EPC-projektet. För bostadsbolagets del uppgår investeringen till 69 miljoner kronor. Även här sker finansieringen genom kraftigt minskade driftskostnader. Kommunkoncernens sammanlagda investering är 157 miljoner kronor.

EPC-bloggen på Caverions webbplats

Vad händer i vårt stora energieffektiviseringsprojekt? I Caverions blogg kan du läsa det senaste i vårt omfattande arbete för effektivare energianvändning, bättre inomhusklimat och för minskad miljöpåverkan. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster