Projekt i kommunen

Här hittar du information om projekt som pågår.

Logga EU

I kommunens verksamheter pågår många utvecklingsarbeten. Här bedrivs EU-projekt och andra projekt med hjälp av externa medel och här pågår projekt som finansieras inom verksamheternas budget. En del av projekten sker i samverkan med andra kommuner.