MENY

Norrhälsinge räddningstjänst

Norrhälsinge räddningstjänst arbetar för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Räddningstjänsten har sex avdelningar strategiskt belägna i Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Friggesund, Jättendal och Hassela.

Räddningstjänsten jobbar för en trygg och säker kommun. De huvudsakliga uppdragen finns angivna i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. Norrhälsinge räddningstjänst ska:

  • Medverka i samhällsplaneringen för ett tillfredställande skydd
  • Arbeta för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter att själva förebygga brands uppkomst och minimera konsekvenserna av brand
  • Utbilda och informera om brandskydd till cirka 2 000 personer per år
  • Tillhandahålla resurser för livräddande och skadebegränsande åtgärder
    Cirka 500 utryckningar utförs årligen motsvarande 4 500 utryckningstimmar
  • Samordna kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap
  • Genomföra en beredskapsdag vartannat år och en ledningsövning varje år.
  • Arbeta för att hindra, förebygga och begränsa olyckor orsakade av brandfarliga eller explosiva varor
  • Utföra tillsyn på cirka 270 objekt.

Personal

Verksamheten finns i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, samtlig personal är anställd i Hudiksvall. Huvudstationen finns i Hudiksvall med hel- och deltidspersonal och stationer med deltidspersonal i Iggesund, Delsbo Friggesund, Jättendal och Hassela. Totalt har räddningstjänsten 28 heltidsanställda och cirka 120 deltidsbrandmän.

Budget

Verksamhetens kostnader fördelas mellan Hudiksvall 79 procent och Nordanstig 21 procent. Nettokostnaden för 2012 är 26 418 000 kr. Personalkostnaden är 23 979 000 kr, drift 4 289 000 kr. Intäktskravet är 2 553 000 kr.