MENY

Norrhälsinge räddningstjänst

Norrhälsinge Räddningstjänst har sex avdelningar, strategiskt belägna i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner; i Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Friggesund, Jättendal och Hassela.

En brandbil på en parkering.

Räddningstjänstens arbete

Huvudstationen i Hudiksvall är bemannad med både hel- och deltidspersonal. De övriga stationerna har deltidsbemanning. Räddningstjänstens arbete bestäms genom lagar och kommunens handlingsprogram och räddningstjänstplan. Arbetet innefattar både skadeavhjälpande och förebyggande arbete.

Skadeavhjälpande arbete

Skadeavhjälpande arbete innebär insatser vid olyckshändelser eller när det är fara för att en olyckshändelse ska inträffa. Arbetet ska förhindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är till exempel riskinventering, brandteknisk granskning, brandsyn och besiktningar. Räddningstjänsten hjälper även till med råd och anvisningar till myndigheter, företag och privatpersoner.

Utbildning

Utbildning av den egna personalen och andra sker bland annat vid övningsanläggningen vid Ulvberget i Hudiksvall.

Vid ökad beredskap får räddningstjänsten ett utökat uppdrag; Räddningstjänst under höjd beredskap, RUB. Räddningstjänsten ansvarar då för planering, material och utbildning av personal. Räddningstjänsten samordnar och håller ihop den kommunala beredskapsplaneringen.

Kontakt
En av kommunens brandbilar.

Norrhälsinge räddningstjänst

raddningstjansten@hudiksvall.se

0650-380 11

Besöksadress Håstaängen, Hudiksvall

Skicka ett meddelande till