Valnämnd

Valnämnden ansvarar lokalt för genomförandet av val till Europaparlamentet, allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt folkomröstningar.

Valnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar bland annat för att:

  • Föreslå indelning i valdistrikt (som Länsstyrelsen fastställer)
  • Ordna och utrusta vallokaler
  • Utse och utbilda valförrättare
  • Informera om hur valet går till
  • Svara för förtidsröstning
  • Ordna kopior på röstkort
  • Genomföra preliminär röstsammanräkning (Länsstyrelsen genomför sedan den slutliga räkningen.)
  • Genomföra onsdagsräkning där man räknar röster som kommit till valnämnden efter valdagen. Det är förtidsröster från andra kommuner, förtidsröster som lämnats i fel valdistrikt och röster som valdistrikten underkänt.

Valnämndens ledamöter och ersättare 2019–2022

Ledamöter

Monica Olsson, S, ordförande
Anders Jonsson, C, vice ordförande
Elisabeth Westrin, M
Suzanne Unosson-Hedberg, SD
Petra Modée, V

Ersättare

Eva Åkerblom, KD
Börje Lindblom, L
Helena Andersson, NoP

Kontakt

Valnämndens ordförande

Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt

Håkan Westberg, 070-229 08 20