MENY

Valnämnd

Valnämnden ansvarar lokalt för genomförandet av val till Europaparlamentet, allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt folkomröstningar.

Valnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar bland annat för att:

  • Föreslå indelning i valdistrikt (som Länsstyrelsen fastställer)
  • Ordna och utrusta vallokaler
  • Utse och utbilda valförrättare
  • Informera om hur valet går till
  • Svara för förtidsröstning
  • Ordna kopior på röstkort
  • Genomföra preliminär röstsammanräkning (Länsstyrelsen genomför sedan den slutliga räkningen.)
  • Genomföra onsdagsräkning där man räknar röster som kommit till valnämnden efter valdagen. Det är förtidsröster från andra kommuner, förtidsröster som lämnats i fel valdistrikt och röster som valdistrikten underkänt.

Ledamöter

Monica Olsson, S, ordförande
Tor Tolander, M, vice ordförande
Jessica Olsson, SD
Åsa Löf, C
Stefan Bergh, NoP

Ersättare

Petra Modée, V
Patric Jonsson, KD
Peter Åström, L

Valnämndens kallelser

Valnämndens protokoll 2024

Kontakt

Valnämndens ordförande
Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt
Håkan Westberg, 070-229 08 20