Folkhälsa

Folkhälsa är det samlade hälsoläget i befolkningen, summan av individers hälsa och hälsans fördelning i befolkningen.

Två kvinnor går på en stig i skogen. Stillbild från rekryteringsfilmen "Bli en av oss" producerad av Great Story Video 2018.

Vad är målet med folkhälsoarbetet?

Målet är att skapa goda förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Kontakt
Porträttbild på Eva-Linnea Eriksson

Strateg social hållbarhet och BRÅ

Eva-Linnea Eriksson

0652-362 14

073-275 54 95

Skicka ett meddelande till