Trygghetsvandring

Våra trygghetsvandringar

BRÅ- och folkhälsorådet brukar bjuda in fastighetsbolag, allmänhet, berörda föreningar och näringsidkare i respektive ort.

Vi brukar börja med att samlas för information om grannsamverkan och dialog. Därefter brukar vi vandra runt i närområdet med strävan att skapa en trygg och trivsam boendemiljö för alla.

Kontakt
Siluett av person.

Strateg social hållbarhet och BRÅ

Vakant

 

Skicka ett meddelande till