MENY

Trygg och säker

Trygghet är ett av våra grundläggande mänskliga behov. Du ska alltid kunna känna dig trygg och säker som invånare eller besökare i vår kommun.

Broschyren – Om krisen eller kriget kommer.

Därför är det brottsförebyggande arbetet genom Brottsförebyggande rådet viktigt. Kommunens personal övar också regelbundet tillsammans med andra myndigheter för att ha en god beredskap om det skulle uppstå en allvarlig händelse eller kris.

Kontakt
Siluett av person.

Beredskapssamordnare
Carolina Classon
0652-363 12
carolina.classon@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till