Viktiga telefonnummer och länkar

Kontakt

Telefon

SOS Alarm, i nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö.

Här når du ambulans, läkare, räddningstjänst, polis och socialjour

112

Information om olyckor och kriser. Här kan du både få och lämna information

113 13

Polisen, ej nödsituation (även tipstelefon)

114 14

Norrhälsinge räddningstjänst, Brandkår (vid akuta ärenden, ring 112)

0650-380 11

Sjukvårdsrådgivning

1177

Premicare Bergsjö Hälsocentral

0652-366 00

Harmånger Hälsocentral

0652-365 00

Socialtjänsten

0652-362 31

Socialjouren – när socialtjänsten har stängt

026-10 02 25

Journummer för försvunna barn

116 000


Viktiga länkar‌

Brandskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandsäkert hem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandriskprognoser på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandriskkartor på SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E.ON – aktuella strömavbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ellevio – aktuella strömavbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HLR Hjärt- och lungräddning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Nordanstig och Hudiksvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten – smittskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOS Alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Stöldskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.