MENY

Hälsa på lika villkor

Undersökningen 2019 – Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Våren 2018 fick ungefär 12 000 Gävleborgare mellan 16–84 år en inbjudan att besvara den nationella folkhälsoenkäten. Undersökningen är ett samarbetsprojekt med Region Gävleborg och länets kommuner.

Diagram som visar kvinnors och mäns levnadsvanor i Nordanstig
Diagram som visar kvinnors och mäns livsvillkor i Nordanstig
Diagram som visar kvinnors och mäns hälsa i Nordanstig
Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till