LUPP

Bild med klickbara områden, illustrationer och text om LUPP Region Gävleborg Ung i Nordanstig 1177 Sommarlovsaktiviteter

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP är en undersökning som Ungdomsstyrelsen tagit fram. Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som har i uppdrag att undersöka hur unga i Sverige har det. Ungdomsstyrelsen heter från mars 2014 MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

I Nordanstig har vi gjort LUPP tre gånger; 2010-2011, 2013-2014 och 2016. Vi har genomfört den i årskurs 7-9, i årskurs 2 på gymnasiet och i gruppen 19-25 år.

Resultaten från undersökningen 2016

Nedan finns LUPP resultaten från undersökningen som genomfördes november 2016. Svarsfrekvensen för elever i årskurs 8 i Nordanstig var 93 %. Ungdomar från bl.a elevrådet på Bergsjö skola kommer under våren 2017 att vara med i planeringen av aktiviteter kopplat till resultaten.

LUPP resultat länet 2016 (, 1.6 MB)

LUPP resultat Nordanstig 2016 (, 8.1 MB)

Läs resultatet av undersökningarna

En jämförelse mellan LUPP 2010 och 2013

LUPP 2013-2014 - kortare sammanställning