MENY

Förtroendevalda och diariet

Här kan du söka fram information om kommunens förtroendevalda politiker.

Så här hittar du förtroendevalda

  • välj fliken förtroendevalda
  • välj parti under "Alla partier" eller beslutsinstans under "Alla beslutsinstanser" eller klicka direkt på ett av namnen i listan
  • under varje namn ser du eventuella kontaktuppgifter och vilka uppdrag politikern har.

Diariet

  • välj fliken sök
  • här hittar du kommunens webbdiarium