MENY

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde omfattar kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av det som gäller omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Kallelse

Protokoll

Förtroendevalda i sociala myndighetsnämnden 2023–2026

1 januari 2023 – 31 december 2026 från 1 januari 2023 utökad till 5 ledamöter och 3 ersättare

Ledamöter

Stefan Nybom, S, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Lena Lindblom, M
Carina Ohlson, C
Jessica Olsson, SD

Ersättare

Lena Svensson, S
Berit Broberg Larsson, M
Stefan Bergh, NoP

Kontakt

Sociala myndighetsnämndens ordförande

Porträttbild av en äldre man.

Skicka ett meddelande till

Sociala myndighetsnämndens 1:e vice ordförande

Porträttbild på Sigbritt Persson

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Sociala myndighetsnämnden

Porträttbild på Annica Johansson

Sekreterare
Sociala myndighetsnämnden

Annica Johansson

0652-131 30
annica.johansson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till