Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden består av sju ledamöter.

Sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde omfattar kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av det som gäller omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Förtroendevalda i sociala myndighetsnämnden 2019–2022

1 januari 2019 – 31 december 2022 från 1 januari 2022 utökad till 7 ledamöter

Ledamöter

Carina Ohlson, C, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Michael Wallin, M
Stefan Nybom, S
Sandra Bjelkelöv, SD
Andreas Högdahl, NoP
Thorbjörn Thunström, V

Kontakt

Sociala myndighetsnämndens ordförande

Porträttbild på Carina Ohlson

Carina Ohlson, C

073-078 53 85

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Sociala myndighetsnämnden

Porträttbild på Annica Johansson

Sekreterare
Sociala myndighetsnämnden

Annica Johansson

0652-362 31

Skicka ett meddelande till