MENY

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde omfattar kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av det som gäller omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Förtroendevalda i sociala myndighetsnämnden 2023–2026

1 januari 2023 – 31 december 2026 från 1 januari 2023 utökad till 5 ledamöter och 3 ersättare

Ledamöter

Stefan Nybom, S, ordförande
Sigbritt Persson, S, vice ordförande
Lena Lindblom, M
Carina Ohlson, C
Monika Bryknder, SD

Ersättare

Sandra Jonsson, S
Berit Broberg Larsson, M
Stefan Bergh, NoP

Protokoll från 2022

Kontakt

Sociala myndighetsnämndens ordförande

Siluett av person.

Stefan Nybom, S

073-078 53 85

Skicka ett meddelande till

Sociala myndighetsnämndens 1:e vice ordförande

Porträttbild på Sigbritt Persson

Sigbritt Persson, S


Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Sociala myndighetsnämnden

Porträttbild på Annica Johansson

Sekreterare
Sociala myndighetsnämnden

Annica Johansson

0652-131 30

Skicka ett meddelande till