MENY

TobaksFRI duo

Tobaks FRI duo är en kontraktsmetod som innebär att elever skriver kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri.

" "

Historik

TobaksFRI duo startades 1993 i Västerbotten och infördes i Nordanstigs kommun 2012, det finns idag en arbetsgrupp som består av elever, skolsköterska, folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare. 

TobaksFRI duo är både ett roligt och framgångsrikt sätt att förebygga tobaksbruk. Men för att lyckas krävs vuxna som hjälper till. Flera studier visar på att unga människor vill ha tydliga vuxna omkring sig och att föräldrar, skola och samhälle ska samma regler.

Information om metoden

Information om TobaksFRI duo ges bland annat på föräldramöten från åk 6 till åk 8, eleverna i år 6 får information på skolorna av arbetsgruppen och skolans hemsida för elever.

Kontrakt och försäkran

Kontrakt skrivs tillsammans med en tobaksfri förälder/syskon över 18 år/annan vuxen på kontraktskrivningskvällarna eller hemma med en förälder.    Kontrakten samlas in av de vuxna i arbetsgruppen. kontraktet gäller det till man slutar i åk 9, årligen skrivs en försäkran i maj månad att man är fortsatt tobaksfri.

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsostrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14
anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till