MENY

Avslutade projekt

Här samlar vi avslutade projekt

Investeringen på 11,5 miljoner kronor som samlat förskola och skola på samma plats.

Projekt Arthur Engbergskolan innebar nyrenoverade och nybyggda lokaler för våra yngsta barn. Genom att ha samlat alla åldersgrupper på samma skola får vi en effektivare bemanning där barnen får möjlighet till fler vuxenkontakter varje dag. Skolan har också fått en helt ny skolgård som färdigställts under hösten 2021.

alt=""

  • Vägen till Råsjövallen är klar och besiktigad.
  • Bergsjö Vägförening tar över drift och skötsel av vägen
Asfalterad väg, med Råsjövallen i bakgrunden

  • Vi har renoverat 22 av 24 lägenheter, två kvar.
  • Samtliga renoverade lägenheter är uthyrda.
Ett vardagsrum med en grå soffa och ett vitt bord. På bordet finns en vas med blommor och bredvid står två ljusstakar med tända ljus.

Projektet pågick till och med 31 december 2017

Finansiärer

Leader Utveckling Hälsingebygden, Hassela Hotell Fastigheter, Nordanstigs kommun och Landbygdsprogrammet 2014-2020

Syfte

Förstudiens syfte är att undersöka och visa på vilka möjligheter Hassela-bygden har att utvecklas till en året runt-destination och därmed skapa fler arbetstillfällen, produkter, tjänster och företag i Hassela-området och Nordanstig. Syftet är också att väcka intresse hos olika aktörer för framtida samarbete, investeringar och affärsmöjligheter.

Bakgrund

Besöksnäringen växer i Nordanstig då många besökare lockas till vårt område under sommarsäsongen. För att möta behovet av boende under sommaren väcktes tankar kring att utveckla Hassela och Hassela Ski till en året runt-destination. Det skulle betyda mycket för andra aktörer som till exempel Hälsingegården Ersk-Mats om besökare kunde stanna en längre tid i området. Det skulle också betyda mycket för utvecklingen av Hassela som bygd då fler besökare ger ökat behov av serviceföretag inom olika branscher.

Förstudiens genomförande

Förstudien genomförs av konsultföretaget Svensk Destinationsutveckling. De kommer att ha en dialog med en mängd olika aktörer, bland annat Hassela Ski Resort AB och Nordanstigs Turism. Deras synpunkter och input kommer att ha stor betydelse för förstudiens resultat. Resultatet kommer sedan att presenteras i en rapport.

Budget 230 000 kronor.

EU-flaggan
Leaders logotyp.