MENY

Alkohol- och drogvaneundersökning

Undersökningen om gymnasielevers alkohol-, tobak- och drogvanor i länet genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) på uppdrag av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets tio kommuner.

Undersökningen genomförs i årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 vart tredje år och på det sättet kan ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika följas över tid. Det är också ett underlag för såväl planering som uppföljning av förebyggande arbete.