MENY

Vision, mål och styrning

Kommunens verksamhet bygger på vision, övergripande inriktningar och ambitioner och utifrån mål som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd eller styrelse.

På verksamhetsnivå följs volymmått upp som kan jämföras med ekonomiska nyckeltal. Kommunfullmäktige styr och följer upp genom målplaner och övriga styrande dokument som delårsrapporter och årsredovsning.