MENY

Samarbeten med andra kommuner

Vissa delar av kommunens verksamhet är samarbeten med andra kommuner.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Kommunalförbundet bildades av Nordanstigs, Söderhamns och Bollnäs kommuner. Utbildningsförbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare, och ger möjlighet till yrkeshögskola och distans­studier på högskola och universitet.

Miljökontoret

Vårt miljökontor finns i Hudiksvall under Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.

Norrhälsinge räddningstjänst

Vår räddningstjänst arbetar för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner med sex avdelningar, strategiskt belägna i Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Friggesund, Jättendal och Hassela. Den politiska styrningen sker genom Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.

Överförmyndarnämnden Mitt

Flera kommuner delar på Överförmyndarnämnden Mitt och vi är en av kommunerna. Övriga kommuner är Sundsvall, Timrå och Ånge. Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden. Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen.