MENY

Ekonomi och budget

Ekonomienheten är en central servicefunktion för kommunens nämnder, förvaltingar och för allmänheten i alla frågor som gäller kommunens ekonomi.

Tre staplar med mynt och några sedlar i bakgrunden.

Ekonomiavdelningen har hand om kommunens budget, bokslut, ekonomisk uppföljning och redovisning.

Kommunen budgeterar cirka 408 miljoner kronor i skatter, 128 miljoner i generalla statsbidrag, 8 miljoner i "välfärdsmiljarder" och 22 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift för 2018. En stor del av skatteintäkterna går till den service som kommunens invånare har rätt till enligt lag, till exempel skola och omsorg.

De avgifter kommunen tar ut för renhållning ska täcka det som just den servicen kostar. De pengarna, från det så kallade avgiftskollektivet, får inte användas till annan verksamhet.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad med mera. För att utjämna skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Kontakt
Porträttbild på Björn Hylenius

Ekonomichef

Björn Hylenius

0652-361 63
bjorn.hylenius@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Skicka e-faktura till Nordanstigs kommun

Vi tar emot e-faktura via Peppol-nätverket eller via VAN-leverantör.

PEPPOL-id 0007:2120002312

VAN-operatör Tieto Sverige (TIETOSE)
VAN-adress alt 1 2120002312
VAN-adress alt 2 GLN = 7362120002313

Organisationsnummer 212000-2312

OBS! Viktigt att fakturan innehåller rätt referens. Om du behöver hjälp med en referens kontaktar du beställaren.

För mer information eller frågor kontakta ekonomienheten 0652-360 00, växel eller på ekonomi@nordanstig.se

Plus- och bankgiro

Plusgiro 88 38 20 – 3
Bankgiro 392-6540
Organisationsnummer 212000-2312

Faktureringsadress

Nordanstigs kommun
Leverantörsfakturor
Box 56
829 21 Bergsjö

Leveransadress

Nordanstigs kommun
Södra Vägen 14
829 50 Bergsjö