Ekonomi och budget

Ekonomienheten är en central servicefunktion för kommunens nämnder, förvaltingar och för allmänheten i alla frågor som gäller kommunens ekonomi.

Mynt och sedlar

Ekonomiavdelningen har hand om kommunens budget, bokslut, ekonomisk uppföljning och redovisning.

Kommunen budgeterar cirka 408 miljoner kronor i skatter, 128 miljoner i generalla statsbidrag, 8 miljoner i "välfärdsmiljarder" och 22 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift för 2018. En stor del av skatteintäkterna går till den service som kommunens invånare har rätt till enligt lag, till exempel skola och omsorg.

De avgifter kommunen tar ut för renhållning ska täcka det som just den servicen kostar. De pengarna, från det så kallade avgiftskollektivet, får inte användas till annan verksamhet.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad med mera. För att utjämna skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Kontakt

Ekonomichef

Björn Hylenius

0652-361 63

Skicka ett meddelande till