Hemtjänst

Hemtjänsten är till för att underlätta för dig att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. För att få hemtjänst måste du själv göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag. Exempel på hjälp som du kan ansöka om

  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Inköp, klädvård och städning
  • Ledsagning
  • Mathållning
  • Hjälp på natten
  • Avlösning i hemmet
  • Trygghetstelefon

Ansökan om hemtjänst

Det krävs alltid att du själv önskar få hjälp och gör en ansökan om att få hemtjänst.

Du kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst

Du väljer själv vem som ska utföra din hemtjänst. Om du inte gör något val, ett så kallat ickeval, är det turordningen mellan godkända utförare som avgör vilken utförare det blir. Om du vill byta utförare kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Om du är beviljad trygghetstelefon, avlösning i hemmet och nattinsats är det alltid kommunens personal som kommer att utföra insatserna.

Det är alltid kommunen som skickar faktura på din hemtjänst.