MENY

Hemtjänst

Hemtjänsten är till för att underlätta för dig att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. För att få hemtjänst måste du själv göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag. Exempel på hjälp som du kan ansöka om

  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Inköp, klädvård och städning
  • Ledsagning
  • Mathållning
  • Hjälp på natten
  • Avlösning i hemmet
  • Trygghetstelefon

Ansökan om hemtjänst

Det krävs alltid att du själv önskar få hjälp och gör en ansökan om att få hemtjänst.

När du är beviljad hemtjänst är det Nordanstigs hemtjänst som utför arbetet.

Enhetschef – Bergsjö och Hassela
Jessica Fernström
0652-361 95

Enhetschef – Harmånger, Ilsbo, Stocka och Strömsbruk
Katarina Lindberg
0652-361 76

Enhetschef - Gnarp och Jättendal
Sofia Hellgren
0652-361 98

Anhörigsamordnare
Marie Näsman-Engberg, 0652-361 48
Omsorgsutvecklare
Gunilla Voxlin, 073-274 35 93

Verksamhetsbeskrivning

Vi är det kommunala alternativet och vårt mål är att alla äldre i Nordanstigs kommun, så långt det är möjligt, ska kunna bo kvar hemma. Vi arbetar utifrån en kvalitetsstandard som innebär att du som kund får den insats du beviljats på den tidpunkt du själv önskar.

Du som kund får en kontaktman som fungerar som en länk mellan verksamheten, dig och dina anhöriga.

Personal och kompetens

Vi är till stor del utbildade undersköterskor. Många av oss har en lång erfarenhet. All personal har en påbyggnad i demenssjukdomar. Vi har även anhörigombud i hemtjänsten. Vi är engagerade, flexibla och kompetenta, vi har valt det här yrket just för att vi tycker om att arbeta med människor.

Tystnadsplikt

All personal inom hemtjänsten har tystnadsplikt och de har personligen undertecknat en skrivelse om vad sekretess innebär.

Vad du kan få hjälp med i din hemtjänst

Demensgrupp

I kommunen finns en demensgrupp bestående av undersköterskor samt en specialistutbildad undersköterska i demenssjukdomar, så kallad Silviasyster.

Anhörigstöd

Hemtjänsten har ett nära samarbete med anhörigstödet i kommunen. I hemtjänsten finns det anhörigombud som du som anhörig kan fråga om råd.

Nattpatrull

I hemtjänsten finns en nattpatrull bestående av undersköterskor. De är i tjänst varje dag mellan kl 21.00 — 07.15. De täcker hela kommunen och åker på planerade ärenden och anrop från trygghetslarm och uppdrag från sjukvårdsrådgivningen. Sjuksköterskan har även beredskap för omvårdnadsboendena i kommunen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan du få om du har biståndsbeslut på det. Larmet bär du runt halsen eller armen och när du i en akut situation trycker på knappen går larmet till SOS-alarm. De skickar sedan vidare larmet till berörd hemtjänst.

Vid frågor kontakta enhetschef Jessica Fernström, 0652-361 95, jessica.fernstrom@nordanstig.se